aktuality

Drevné materiály (vrátane výskytu drevného prachu) potrebujú ochranu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SVOC Zilina mŠtudenti Žilinskej univerzity sa zúčastnili aj ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU Zvolen. Za hodnotné práce dvaja z nich získali Cenu ZSD SR. Cenu tvorí ročné predplatné odborného časopisu Drevársky magazín. Hodnotiaca komisia DF ocenila ich práce v Sekcii ochrany osôb a majetku pred požiarom.

Predplatné získali Andrej Marienka a Jozef Vraniak za práce „Reakcia na oheň vybraných zatepľovacích materiálov na prírodnej báze – Drevovláknité dosky“ a „Výbušnosť drevných horľavých prachov v rozvírenom stave“. Možnosť zúčastniť sa zvolenskej ŠVOČ si vybojovali úspechom v súťaži ŠVOČ na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Sekcii záchranné služby.

Prvenstvo v žilinskej súťaži získal Jozef Vraniak (odmena 130 €), pod dohľadom vedeckého konzultanta Ing. Miroslava Vandlíčková Ph.D. Komisia ŠVOČ súčasne odporučila, aby získal ocenenie Literárneho fondu. Jeho práca vznikla na základe „experimentálnych meraní pre stanovenie hodnoty minimálnych teplôt, ktoré ohrozujú vznietenie vybraných drevných prachov. Výsledky zosumarizoval do grafov, aby mohli byť ďalej analyzované, porovnávané a vyhodnocované.“

Práca Andreja Marienku dostala odmenu 90 €, vedeckým konzultantom bola doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Celkom v tejto sekcii súťažilo 12 prác.

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity rozdelila študentské práce ŠVOČ 2016 do 6 sekcií. V Sekcii pozemné stavby a architektúra udelili 3. miesto študentovi inžinierskeho štúdia Bc. Marekovi Bednárovi (2. ročník) za prácu „Veľkorozponová drevená nosná konštrukcia športovej haly“. Vedúci práce Ing. Jozef Gocál, PhD.

Foto: Ceny najlepším autorom ŠVOČ na FBI Žilinskej univerzity odovzdal prodekan doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. (vľavo) Jozefovi Vraniakovi, Andrejovi Marienkovi a Bc. Bianke Santorisovej

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina