aktuality

Konzultační dny Dřevařského ústavu pro certifikaci řeziva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VVUD certifaceAuditoři Dřevařského ústavu připravili konzultační dny pro postup certifikace řeziva, které jsou určeny výrobcům a obchodníkům se stavebním řezivem. Certifikace stavebního řeziva je zákonná povinnost pro každou firmu, která uvádí tento druh výrobku na trh.

Konzultace s auditory jsou zdarma a budou se konat dne 16. 6. v Holešově ve Zlínském kraji a dne 23. 6. v Praze. Podmínkou účasti je pouze předchozí registrace.

Výrobce a zpracovatel stavebního řeziva má zákonnou povinnost uvádět na trh bezpečný výrobek, u kterého musí úspěšně proběhnout posouzení shody s technickými požadavky podle všech nařízení, která se na něj vztahují. Nejčastěji o certifikaci žádají zpracovatelé dřeva, tedy pilařské provozy vyrábějící stavební řezivo a tesařské firmy, které toto řezivo zpracovávají na konkrétní konstrukční výrobky (konstrukční prvky, krovy, pergoly atd.). O certifikaci též žádají obchodníci se stavebním řezivem, kteří jej nakupují od více dodavatelů a dále prodávají pod vlastním obchodním jménem. Žadatel o certifikaci si vybere způsob certifikace podle následujících kritérií:

  1. pokud žadatel uvádí na trh pouze stavební řezivo a objem zpracované kulatiny je větší než 150 m3/rok (orientační údaj), postupuje se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Takto certifikované řezivo žadatel označí CE značením, vydá prohlášení o vlastnostech a výrobek může prodávat v rámci trhu celé Evropské unie
  2. pokud žadatel uvádí na trh stavební řezivo, přičemž objem zpracované kulatiny je menší než 150 m3/rok (orientační údaj), anebo uvádí na trh konkrétní konstrukční výrobky, postupuje se podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U takto certifikovaných výrobků žadatel vydá prohlášení o shodě a výrobky může prodávat v rámci trhu České republiky.

Při certifikaci stavebního řeziva probíhá kontrola technologie pořezu a kontroluje se způsob třídění řeziva. Při certifikaci konstrukčních prvků se navíc kontroluje technologický postup výroby a dodržení parametrů stanovených výkresovou dokumentací (rozměry, vlhkost).

Povinné certifikaci nepodléhá jen řezivo, ale i další výrobky z něj vyrobené, jako jsou schodiště, palubky, obklady, okna, dveře a další dřevěné konstrukce. Auditoři Dřevařského ústavu mohou v průběhu konzultačních dnů diskutovat nejen certifikaci stavebního řeziva, ale i těchto dalších produktů.

Registrace na konzultační dny zajišťuje: Ing. Martina Vlková, tel. 774 655 312, email: vlkova@vvud.cz, www.drevarskyustav.cz.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina