aktuality

Manažérstvo kvality podrobnejšie mapujú júnové STN v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Skolsky nabytokVestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uvádza v časti Júnové STN 2016 ďalších 41 nových predpisov a noriem, 3 zmeny STN.

Časť noriem sa zaoberá manažérstvom kvality:

• STN EN ISO 9000 (01 0300) • Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník podľa ISO 9000: 2015 (EN ISO 9000: 2015; ISO 9000: 2015)

• STN ISO 7870-1 (01 0272) • Regulačné diagramy . Časť 1: Všeobecná príručka (ISO 7870-1: 2014)

• STN EN 1325 (01 0110) • Manažérstvo hodnoty. Slovník. Termíny a definície (EN 1325:2014)

Nová norma pre nábytkársky priemysel:

• STN EN 1729-1 (91 0846) • Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 1: Funkčné rozmery (EN 1729-1: 2015)

Sklo v stavebníctve:

• STN EN 1096-5 (70 1612) • Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 5: Skúšobná metóda a zatriedenie povrchov s povlakom (pokovovaného skla) so samočistiacim účinkom (EN 1096-5: 2016)

• STN EN 15 681-1 (70 1627) • Sklo v stavebníctve. Základné hlinitokremičité výrobky zo skla. Časť 1: Definície a všeobecné fyzikálne a mechanické vlastnosti (EN 15681-1: 2016)

Plasty v stavebníctve:

• STN EN ISO 16012 (64 0209) • Plasty. Stanovenie lineárnych rozmerov skúšobných telies podľa ISO 16012: 2015 (EN ISO 16012: 2015; ISO 16012: 2015)

• STN EN ISO 19064-1 (64 0262) • Plasty. Styrén-akrylonitril (SAN) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu podľa ISO 19064-1: 2015 (EN ISO 19064-1: 2015; ISO 19064-1: 2015)

• STN EN ISO 19062-1 (64 2720) • Plasty. Akrylonitril-butadién-styrén (ABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu podľa ISO 19062-1: 2015 (EN ISO 19062-1: 2015; ISO 19062-1: 2015)

• STN EN ISO 19063-1 (64 3002) • Plasty. Materiály z húževnatého polystyrénu (PS-I). Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu podľa ISO 19063-1: 2015 (EN ISO 19063-1: 2015; ISO 19063-1: 2015).

Les a biomasa:

• STN 48 2712 (48 2712) • Ochrana lesa. Ochrana proti tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach

• STN EN 16 760 (65 9804) • Výrobky založené na biomase. Posudzovanie životného cyklu (EN 16760:2015)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina