aktuality

K stavebníckemu vzdelávaniu patria remeslá stolár, tesár – aj kominár

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kiska v Nitre mPrezident SR Andrej Kiska sa počas návštevy výstavy Mladý tvorca 2016 zastavil v stánku SOŠ Nitra. Dôvod: škola ako jediná na Slovensku má vo vzdelávacom programe učebný odbor kominár, ktorý vyučuje premiérovo v prvom školskom roku. Škola získala ocenenie Kancelárie ministra vnútra SR za preventívno-výchovné pôsobenie v oblasti požiarnej prevencie.

Činnosť SOŠ Nitra predstavila riaditeľka školy Ing. Magdaléna Vošická. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo. Keďže kompletne pokrýva výučbu 9 stavebných remesiel, 3 študijných odborov a 2-ročného učebného odboru, od 1. 9. 2016 bude mať prívlastok SOŠ stavebná Nitra.

K stavebníctvu patria aj učebné odbory stolár a tesár, maturitný 4-ročný študijný odbor Drevárska a nábytkárska výroba. V ňom získajú o mesiac 4 žiaci maturitné vysvedčenie. V súčasnom školskom roku 2015/16 má škola v učebnom odbore stolár 10 prvákov, v učebnom odbore tesár 7 druhákov a 6 tretiakov.

Na súťaži SUSO 2016 – v slovenskom finále murárov obsadili druháci Štefan Luzar a Daniel Moravec 3. miesto a sú náhradníkmi pre vyvrcholenie súťaže v Prahe.

Foto: Prezidenta SR Andreja Kisku privítali v stánku SOŠ Nitra

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina