aktuality

Posilnenie profesijných kontaktov v krajinách V4 na úrovni vzdelávania

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Bobula Lacko mSlovenský živnostenský zväz sa zapojil do projektu zameraného na duálne vzdelávanie v krajinách „Višegrádskej štvorky“. Workshopy podporil Medzinárodný Višegrádsky fond. Celý projekt trvá od 1. 2. do 30. 11. 2016.

Za každú krajinu sa workshopov zúčastňujú traja delegáti – zástupcovia živnostenských zväzov, predstavitelia odborných škôl, podnikatelia v odvetví s možnosťou zapojiť sa do duálneho vzdelávania. Prvý workshop (20. – 22. 4. 2016) sa uskutočnil na Slovensku s prívlastkom „Drevosektor“. Základné poznatky a výsledky v odbornom vzdelávaní čerpali počas informatívnych rokovaní na SOŠ drevárskej Topoľčany. Delegáciám zo 4 krajín poskytol cenné skúsenosti riaditeľ SOŠ drevárskej Mgr. Miloš Bobuľa a zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie Ing. Ján Lacko. Počas pobytu v SR sa zastavili aj na SOŠ stavebnej Nové Zámky. Hostiteľskú krajinu zastupoval viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Tibor Pásztor (člen Cechu parketárov Slovenska) a generálny sekretár Ing. Viola Kromerová.

Počas diskusie sa účastníci zaoberali celkovou úrovňou odborného vzdelávania, vyváženosťou teórie a praxe, možnosťou výmeny žiakov formou krátkodobého pôsobenia, vytvorenie zázemia aspoň piatich stredných alebo malých podnikov pre duálne vzdelávanie v nasledujúcom období.

Ďalšie workshopy sú zamerané na sektory v hostiteľských krajinách:

Česká republika – sklárstvo, Poľsko – stavebníctvo, Maďarsko – kovoobrábanie. Hlavným koordinátorom stretnutí je živnostenský zväz IPOSZ Budapešť a preto bude miestom stretnutia a celkového vyhodnotenia Maďarsko.

Foto: O úrovni odborného vzdelávania na SOŠ drevárskej v Topoľčanoch informoval riaditeľ SOŠ Mgr. Miloš Bobuľa (vľavo) a zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie Ing. Ján Lacko

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina