aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v apríli 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery april16Indikátor dôvery v obchode (12,7) vzrástol v apríli v porovnaní s marcom o 1,4 percentuálneho bodu (p.b.) a to najmä vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 91 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (21) zvýšilo v porovnaní s marcom o 4 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (8) medzimesačne klesla o 1 p.b. a 88 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 43 % respondentov (o 5 % viac ako v marcovom prieskume), znižovanie uviedlo 6% respondentov (nezmenený stav) a stabilizovaný vývoj očakáva 51 % firiem (o 5 % menej). Saldo v tomto ukazovateli (27), po očistení od vplyvu sezónnosti, vzrástlo o 5 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a krajoch okrem Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa aprílové saldo (25) znížilo o 1 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s marcom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 1 p.b. na hodnotu 8. Rast počtu zamestnancov očakáva 16 % respondentov (o 2 % viac), 76 % respondentov (o 2 % menej) o zmenách neuvažuje a 8 % respondentov (nezmenený stav) počíta s ich znižovaním. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (85 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu (je to o 3 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci). Výsledné saldo (6) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 9 p.b. Rast cien očakáva 15 % respondentov (o 3 % viac). Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a opravy motorových vozidiel a vo všetkých veľkostných skupinách. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v marci, v dôsledku čoho sa saldo (27) zvýšilo o 4 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (63 %), nízky dopyt (40 %), legislatívu (39 %) a vysoké prevádzkové náklady (34 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 12 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v marci.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery april16 big

Indikator dovery april16 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina