aktuality

Konferencia zameraná na protipožiarnu bezpečnosť iba každé 4 roky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Poziarna odolnostProjekt medzinárodnej vedeckej konferencie Wood & Fire Safety začal v roku 1988 na Drevárskej fakulte VŠLD (dnes TU) vo Zvolene. Konferencia pokračuje v intervale 4 rokov. Jej 8. ročník organizuje Žilinská univerzita v termíne 8. – 12. mája 2016 na tradičnom mieste: v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

Prednášky na konferencii „Drevo a protipožiarna bezpečnosť 2016“ priblížia nové protipožiarne predpisy, hlavne eurokódy. Zamerané sú na problematiku požiarovosti a horenia v stavbách a drevostavbách, tiež na lesné požiare. Pôvodná ponuka účasti odborníkov z vedeckej sféry a z praxe bola už prekročená. Rezervovaných je ešte niekoľko voľných miest pre účastníkov z odvetvia realizácie drevostavieb. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u odborného garanta linda.osvaldova@fbi.uniza.sk.

Prihlásených je 140 účastníkov, z toho 41 z 10 európskych krajín a z Číny. Okrem prednáškových blokov počas 3 dní zaradili do programu (11.5.2016 od 9:00 do 12:00) prehliadku skúšobne v Batizovciach, kde budú praktické ukážky záchranných prác a skúšky niektorých drevných materiálov počas pôsobenia požiaru.

Prezentácia odborných referátov bude rozdelená do 3 sekcií: Drevo a oheň, Drevo v historických budovách, Drevostavby. Popri teoretických poznatkoch sa účastníci dozvedia aj o skúsenostiach protipožiarnej bezpečnosti vo verejných stavbách a drevostavbách, o ochrane pred ohňom vo výrobných priestoroch a na pracoviskách.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina