aktuality

Výklad k zmenám a zavedeniu nového systému DPH „Cash acounting scheme“

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SkolenieZmeny DPH, platné od 1. 1. 2016 a ich aplikáciu do praxe priblíži odborný seminár organizovaný Nitrianskou regionálnou komorou SOPK spolu s vydavateľstvom Poradca podnikateľa v stredu 4. mája 2016 o 9:00 v hoteli Agroinštitút Nitra (oproti výstavisku).

Záväznú prihlášku treba poslať najneskôr 3 dni pred konaním seminára. Do tohto termínu treba aj zaplatiť účastnícky poplatok 65 € (+ DPH). Organizačný garant ivan.belka@sopk.sk.

Témy odborného seminára:

  • Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
  • Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
  • Zmeny v kontrolnom výkaze
  • Zavedenie nového systému (DPH sa viaže na prijaté a zaplatené platby) „Cash acounting scheme“
  • Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
  • Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
  • Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

Odborný seminár spojený s podrobným výkladom nových predpisov DPH bude 4. mája 2016, registrácia sa začne o 8:30, prednášky budú od 9:00 do 11:00, poobede od 12:00 do 15:00 (doplnené diskusiou účastníkov).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina