aktuality

Rokovania pod vedením slovenského predsedníctva v Bratislave a vo Zvolene

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo ForestEuropeNajvyšší paneurópsky politický proces FOREST EUROPE tvorí 47 signatárov, ktorého členmi je 46 európskych krajín a Európska únia. Štatút pozorovateľa má 14 krajín a 45 organizácií. Procesu predsedajú slovenskí lesníci v rokoch 2016–2019.

Minulý týždeň zasadali členovia – signatárske krajiny v Bratislave. Predchádzalo tomu mimoriadne zasadnutie hlavného koordinačného výboru procesu FOREST EUROPE vo Zvolene za prítomnosti predstaviteľov 5 krajín – Španielska, Slovenska, Nemecka, Turecka, Švédska. Diskutovali o návrhu pracovného programu počas slovenského predsedníctva. Okruhy otázok vyplývajú zo 7. ministerskej konferencie v Madride (2015), kde Slovensko prevzalo a pokračuje vo vykonávaní pracovných povinností celoeurópskeho lesníckeho procesu.

Na Slovensku funguje sekretariát procesu FOREST EUROPE ako samostatná jednotka pod hlavičkou Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Tím 7 expertov vedie Ing. Ľudmila Marušáková, PhD. Sekretariát zabezpečuje všetky podklady na rokovania a riešenia lesníckych a drevospracujúcich procesov v Európe.

Cieľom paneurópskeho procesu je monitorovanie a reportovanie o stave európskych lesov. Témy rokovaní sú zamerané na zelenú ekonomiku, ekosystémové služby, sociálne aspekty trvalo udržateľného lesného hospodárstva, adaptácie na trvalé klimatické zmeny. Výsledkom by mala byť spoločná stratégia v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Foto: Sekretariát Forest Europe v SR tvorí tím 7 expertov z lesného hospodárstva

ForestEuropeBL

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina