aktuality

Aprílové normy pomôžu remeselníkom aj pri opracovaní dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavba lesenieVestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uvádza v časti Aprílové normy STN 2016 ďalšie normy SUTN – 135 nových predpisov, 7 zmien a 10 opráv doterajších noriem.

V časti Opravy STN sú uvedené normy o používanom náradí:

• STN EN 62841-1/AC (36 1560) • Elektrické ručné náradie, pomocné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Oprava AC (EN 62841-1: 2015/AC Oct. 2015)

• STN EN 62841-2-2/AC (36 1560) • Elektrické ručné náradie, pomocné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na ručné skrutkovače a príklepové skrutkovače. Oprava AC (EN 62841-2-2: 2014/AC Nov. 2015; IEC 62841-2-2: 2014/COR1: 2015)

• STN EN 62841-2-4/AC (36 1560) • Elektrické ručné náradie, pomocné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na ručné brúsky a leštičky iné ako kotúčové. Oprava AC (EN 62841-2-4: 2014/ AC Nov.: 2015; IEC 62841-2-4:2014/ AC COR1: 2015)

• STN EN 62841-3-1/AC (36 1560) • Elektrické ručné náradie, pomocné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly. Oprava AC. (EN 62841-3-1: 2014/ AC Nov.: 2015; IEC 62841-3-1: 2014/ COR1: 2015)

V časti Zmeny STN:

• STN EN 60745-2-3/A13 (36 1550) • Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky, leštičky a kotúčové šmirgľovačky. Zmena A13. (EN 60745-2-3: 2011/A13: 2015)

• STN 727221-2/Z1 (72 7221) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia. Zmena 1

Výber z nových noriem, ktoré sa dotýkajú odvetvia spracovania dreva a stavebníctva:

• STN EN 12779 (49 6132) • Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu s pevnou inštaláciou. Bezpečnostné požiadavky (EN 12779: 2015)

• STN P CEN ISO/TS 80004-1 (60 3010) • Nanotechnológie. Slovník. Časť 1: Základné termíny stanovené ISO/TS 80004-1 (CEN ISO/TS 80004-1:2015; ISO/TS 80004-1: 2015)

• STN EN ISO 18122 (65 7408) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu popola normou ISO 18122:2015 (EN ISO 18122: 2015; ISO 18122: 2015)

• STN EN ISO 16283-2 (73 0514) • Akustika. Meranie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v budovách. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť vyjadrená normou ISO 16283-2: 2015 (EN ISO 16283-2: 2015; ISO 16283-2: 2015)

• STN EN 16508 (73 8116) • Dočasné zariadenie staveniska. Ochranné konštrukcie. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh (EN 16508:2015)

• STN EN ISO 780 (77 0051) • Obaly. Distribučné obaly. Grafické symboly pre manipuláciu a skladovanie obalov podľa normy ISO 780: 2015 (EN ISO 780: 2015; ISO 780: 2015)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina