aktuality

Jediná špecializovaná knižnica na lesníctvo a drevárstvo v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TUZVO3mDrevársky magazín a ďalších 240 odborných časopisov v tlačenej forme (z toho 162 zo zahraničia) pravidelne tvorí základný informačný fond Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. V regáloch má 350 tisíc jednotiek odborných kníh.

V rámci Dňa knihovníkov Banskobystrického kraja odovzdali v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene Pamätné listy 10 knihovníkom. Tohtoročné oceňovanie malo už 15. ročník. Medzi nimi sa z ohodnotenia svojej práce potešili aj knihovníčky Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice – Ing. Jana Miškovská (z informačného centra) a Mgr. Beáta Mokošová (vedúca oddelenia). Knižnica má 23 pracovníkov (zamestnáva jediného muža v ženskom kolektíve).

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene je jedinou akademickou knižnicou špecializovanou na oblasť lesníctva a drevárstva v SR. Vznikla v súvislosti so založením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1952). Zriadili ju 1.9.1952 vládnym nariadením. V roku 1978 delimitovali knižnicu z Ministerstva kultúry do rezortu Ministerstva školstva a stala sa súčasťou VŠLD. Súčasný názov má od roku 1990.

Klasické činnosti vypožičiavania skrípt a odbornej literatúry, poskytovanie konzultácií, rešeršné služby, činnosť študovne s internetom, poskytovanie špeciálnych služieb pre slabozrakých zameriava na evidenciu publikačnej činnosti a monitorovanie citácií pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene. Registruje publikačnú činnosť pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov TU Zvolen.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina