aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2016

• ČSN EN 16647 (06 1315) • Krby na kapalná paliva – Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva – Použití v domácnostech
• ČSN ISO 2936:2015 (23 1605) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem (oprava 1)
• ČSN EN 60079-7 ed. 3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením „e“
• ČSN EN 60079-7 ed. 2:2007 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“ (změna Z1)
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2:2014 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku (oprava 1)
• ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60309-1 ed. 3:2000 (35 4513) • Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky (oprava 1)
• ČSN EN 60968 ed. 2 (36 0290) • Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 60968:2013 (36 0290) • Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-40 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače (oprava 4)
• ČSN EN 60335-2-25 ed. 5:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub (změna A1)
• ČSN EN 14680 ed. 2 (66 8694) • Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace
• ČSN EN 14680:2007 (
66 8694) • Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace (změna Z1)
ČSN P CEN/TS 16499 (67 2014) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení
• ČSN P CEN/TS 16498 (67 2015) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou
• ČSN P CEN/TS 16700 (67 2016) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu
• ČSN EN 12150-1 (70 1570) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 494+A1 (72 3402) • Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN 494 ed. 2:2013 (72 3402) • Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 16703 (73 0514) • Akustika – Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily – Vzduchová neprůzvučnost
• ČSN EN ISO 9972 (73 0577) • Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda
• ČSN 73 0895 (73 0895) • Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
• ČSN EN 16580 (74 6484) • Dveře do vlhkých prostor – Odolnost proti vodě – Zkouška a klasifikace
• ČSN EN ISO 17235 (79 3816) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení měkkosti
• ČSN EN ISO 19074 (79 3835) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním
• ČSN EN ISO 3379 (79 3840) • Usně – Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou)
• ČSN EN ISO 3380 (79 3841) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení teploty smrštění do 100 °C
Technické normy zrušené k 1. 4.
2016
• ČSN 63 5400 (63 5400) • Pryžové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecná ustanovení (platila od: březen 1992)
• ČSN EN 14190 (72 2491) • Upravené výrobky ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: říjen 2005)
• ČSN EN 13963 (72 2495) • Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: listopad 2005)
• ČSN EN 13950 (72 3609) • Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: květen 2006)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina