aktuality

Odborníci vyhodnotili súťaž Drevostavba roka 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DR2015 vyhodnotenie mVynikajúca ukážka skĺbenia technického diela, čistého dispozično-prevádzkového riešenia architektonicko-kompozičnej situácie v nadväznosti na osadenie v prírodnom prostredí predurčili plávajúci drevodom Oliver na víťazstvo v 5. ročníku súťaže Drevostavba roka 2015.

Súťaž organizuje Zväz spracovateľov dreva SR, Sekcia drevostavieb pre realizované stavby na báze drevnej hmoty, ktoré boli ukončené v roku 2015. Členské spoločnosti ZSD SR nominovali 14 návrhov realizovaných drevostavieb. Rozhodujúcim kritériom bola komplexná architektonická a stavebná kvalita.

Nominácie hodnotili odborníci – architekti a stavební inžinieri: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. (predseda komisie) – vedúci Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen, Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Ing. Jozef Bednár, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.

Diplomy najlepším odovzdal predseda hodnotiacej komisie prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. na veľtrhu Nábytok a bývanie 2016 v Nitre.

Oficiálne výsledky odbornej poroty:

1.    Plávajúci dom Oliver od WHC, s. r. o., Bratislava

DR2015 Oliver mRekreačný dom v symbióze s jazernou (riečnou) plochou a lesným porastom, v modernom jazyku a jednoznačne čitateľnom výrazovom jednoduchom stvárnení, s priznaním dreva aj zo strany exteriéru a zároveň priznaním „lodného charakteru“ v hybridnej oceľovo-drevenej konštrukcii, technických doplnkoch, zámočníckych výrobkov, tieniacej technike atď. sa stali uceleným dielom vysokých estetických hodnôt, ktoré využíva vo svoj prospech atraktívne prírodné prostredie a zároveň mu nekonkuruje. Rozložením, ale aj veľkosťou jednotlivých exteriérových obytných plôch – pontónov v tomto kontexte sa javí ako prirodzené plynulé prepojenie exteriéru s interiérom. Výrazným vkladom k technickému riešeniu je aj zvládnutie energetickej náročnosti na prevádzku: filtrácia vody, biologická čistiareň vôd, i celkové technické vybavenie zabezpečujúce nízku spotrebu energie. Plávajúci dom Oliver vyprojektovali Ing. arch. Mária Klaučová a Ing. arch. Diana Šajdová (ExWorks). Lodiarsku časť prepočítal Ing. Peter Mandl.

2.    Trnava – RELAX AQUA & SPA od Kontrakting krov hrou, s. r. o., Žilina

DR2015 Relax mVeľké zadanie s vysokými nárokmi na rôznorodosť funkčných plôch. Prezentovaná stavba je vzhľadom na veľké rozpony, ktoré sú podmienené bazénovou halou, riešená ako hybridný stenový skeletový systém železobetónový v kombinácii s drevenými lepenými väzníkmi. Autor projektu Ing. arch. Dušan Dóka priznáva konštrukciu v interiéri. Čistým líniám a kráse drevených prvkov lepených väzníkov so skrytými spojmi dodáva prídavnú hodnotu citlivo zvolenými drevenými obkladmi obvodových zvislých a vodorovných konštrukcií. Dynamicky stvárňuje a priznáva v interiéri konštrukciu železobetónových stĺpov a prekladov zvýraznených ešte aj ich vlastnou dualitou, stretajú sa tu dva svety: svet prírodného, avšak kultivovaného ľudskou rukou v pravidelnej rytmizácii, v kontraste s technickým dneškom a jeho tvrdou realitou v podobe betónových nosných pilierov evokujúcich dopravné viadukty. Vodné plochy bazénov zámerne koncipuje do mäkších prírodných tvarov. Celý priestor pôsobí čisto a kultivovane. Zo strany exteriéru má stavba súčasný a moderný výraz.

3.    EcoCube Max+ od ForDom s. r. o., Zvolen

DR2015 EcoCube mRodinný dom EcoCube Max+ prináša so sebou príklad zvládnutia vysoko sofistikovaného technického riešenia využitia energetických zdrojov, výsledkom čoho je takmer nulová potreba energie na prevádzku. Kultivovaným a veľmi racionálnym spôsobom autori diela využívajú rozmiestnenie jednotlivých funkčných plôch na existujúcom pozemku s citlivým zhodnotením prírodných materiálov ako je drevo vo forme terás, obkladov exteriérových stien, zatrávnenia plochých striech. Veľmi kultivované a čisté architektonicko-kompozičné a dispozično-funkčné riešenie rodinného domu z projekčnej spoločnosti Createrra je realizačne dotiahnuté vo vysokej kvalite aj stavebno-technicky.

 

4.    Prístavba 1. Súkromného gymnázia k budove telocvične od TECTUM NOVUM, a. s. Zemné

DR2015 SG mNa Slovensku priekopnícka stavba, keďže ide o prvú realizáciu stenového systému z masívneho dreva práve tam, kde patrí – v školských budovách. Jednoduchá, pekná, čistá koncepcia, hoci v širších súvislostiach doslova vtlačená na pozemok, s trochu násilne pôsobiacim prerastením druhého nadzemného podlažia cez pôdorys zastavanej plochy. Stavba pôsobí v detailoch veľmi čisto, z precíznou realizáciou. Elegantné stvárnenie materiálu v presvetlených a drevom prevoňaných interiéroch. Celý projekt (pôvodne z muriva) pre krátkosť termínov výstavby prerobili Ing. arch. Marcel Dzurilla, Ing. arch. Martina Műllerová a Ing. arch. Peter Jurkovič na drevostavbu. Celú stavbu dokončili za 70 dní, drevenú konštrukciu realizovali za 4 týždne.

 

Internetové hlasovanie laickej verejnosti pokračuje do 9. 4. 2016 prostredníctvom www.drevostavby-zsdsr.sk alebo www.mojdom.sk. Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Foto hore: Diplom za prvenstvo v súťaži Drevostavba roka 2015 preberá z rúk predsedu hodnotiacej komisie prof. Ing. Jozefa Štefka, CSc. konateľ WHC, s. r. o., Bratislava Ing. Róbert Lukáč (vpravo)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina