aktuality

Odborníci vyhodnotili súťaž Drevostavba roka 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DR2015 vyhodnotenie mVynikajúca ukážka skĺbenia technického diela, čistého dispozično-prevádzkového riešenia architektonicko-kompozičnej situácie v nadväznosti na osadenie v prírodnom prostredí predurčili plávajúci drevodom Oliver na víťazstvo v 5. ročníku súťaže Drevostavba roka 2015.

Súťaž organizuje Zväz spracovateľov dreva SR, Sekcia drevostavieb pre realizované stavby na báze drevnej hmoty, ktoré boli ukončené v roku 2015. Členské spoločnosti ZSD SR nominovali 14 návrhov realizovaných drevostavieb. Rozhodujúcim kritériom bola komplexná architektonická a stavebná kvalita.

Nominácie hodnotili odborníci – architekti a stavební inžinieri: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. (predseda komisie) – vedúci Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen, Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Ing. Jozef Bednár, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.

Diplomy najlepším odovzdal predseda hodnotiacej komisie prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. na veľtrhu Nábytok a bývanie 2016 v Nitre.

Oficiálne výsledky odbornej poroty:

1.    Plávajúci dom Oliver od WHC, s. r. o., Bratislava

DR2015 Oliver mRekreačný dom v symbióze s jazernou (riečnou) plochou a lesným porastom, v modernom jazyku a jednoznačne čitateľnom výrazovom jednoduchom stvárnení, s priznaním dreva aj zo strany exteriéru a zároveň priznaním „lodného charakteru“ v hybridnej oceľovo-drevenej konštrukcii, technických doplnkoch, zámočníckych výrobkov, tieniacej technike atď. sa stali uceleným dielom vysokých estetických hodnôt, ktoré využíva vo svoj prospech atraktívne prírodné prostredie a zároveň mu nekonkuruje. Rozložením, ale aj veľkosťou jednotlivých exteriérových obytných plôch – pontónov v tomto kontexte sa javí ako prirodzené plynulé prepojenie exteriéru s interiérom. Výrazným vkladom k technickému riešeniu je aj zvládnutie energetickej náročnosti na prevádzku: filtrácia vody, biologická čistiareň vôd, i celkové technické vybavenie zabezpečujúce nízku spotrebu energie. Plávajúci dom Oliver vyprojektovali Ing. arch. Mária Klaučová a Ing. arch. Diana Šajdová (ExWorks). Lodiarsku časť prepočítal Ing. Peter Mandl.

2.    Trnava – RELAX AQUA & SPA od Kontrakting krov hrou, s. r. o., Žilina

DR2015 Relax mVeľké zadanie s vysokými nárokmi na rôznorodosť funkčných plôch. Prezentovaná stavba je vzhľadom na veľké rozpony, ktoré sú podmienené bazénovou halou, riešená ako hybridný stenový skeletový systém železobetónový v kombinácii s drevenými lepenými väzníkmi. Autor projektu Ing. arch. Dušan Dóka priznáva konštrukciu v interiéri. Čistým líniám a kráse drevených prvkov lepených väzníkov so skrytými spojmi dodáva prídavnú hodnotu citlivo zvolenými drevenými obkladmi obvodových zvislých a vodorovných konštrukcií. Dynamicky stvárňuje a priznáva v interiéri konštrukciu železobetónových stĺpov a prekladov zvýraznených ešte aj ich vlastnou dualitou, stretajú sa tu dva svety: svet prírodného, avšak kultivovaného ľudskou rukou v pravidelnej rytmizácii, v kontraste s technickým dneškom a jeho tvrdou realitou v podobe betónových nosných pilierov evokujúcich dopravné viadukty. Vodné plochy bazénov zámerne koncipuje do mäkších prírodných tvarov. Celý priestor pôsobí čisto a kultivovane. Zo strany exteriéru má stavba súčasný a moderný výraz.

3.    EcoCube Max+ od ForDom s. r. o., Zvolen

DR2015 EcoCube mRodinný dom EcoCube Max+ prináša so sebou príklad zvládnutia vysoko sofistikovaného technického riešenia využitia energetických zdrojov, výsledkom čoho je takmer nulová potreba energie na prevádzku. Kultivovaným a veľmi racionálnym spôsobom autori diela využívajú rozmiestnenie jednotlivých funkčných plôch na existujúcom pozemku s citlivým zhodnotením prírodných materiálov ako je drevo vo forme terás, obkladov exteriérových stien, zatrávnenia plochých striech. Veľmi kultivované a čisté architektonicko-kompozičné a dispozično-funkčné riešenie rodinného domu z projekčnej spoločnosti Createrra je realizačne dotiahnuté vo vysokej kvalite aj stavebno-technicky.

 

4.    Prístavba 1. Súkromného gymnázia k budove telocvične od TECTUM NOVUM, a. s. Zemné

DR2015 SG mNa Slovensku priekopnícka stavba, keďže ide o prvú realizáciu stenového systému z masívneho dreva práve tam, kde patrí – v školských budovách. Jednoduchá, pekná, čistá koncepcia, hoci v širších súvislostiach doslova vtlačená na pozemok, s trochu násilne pôsobiacim prerastením druhého nadzemného podlažia cez pôdorys zastavanej plochy. Stavba pôsobí v detailoch veľmi čisto, z precíznou realizáciou. Elegantné stvárnenie materiálu v presvetlených a drevom prevoňaných interiéroch. Celý projekt (pôvodne z muriva) pre krátkosť termínov výstavby prerobili Ing. arch. Marcel Dzurilla, Ing. arch. Martina Műllerová a Ing. arch. Peter Jurkovič na drevostavbu. Celú stavbu dokončili za 70 dní, drevenú konštrukciu realizovali za 4 týždne.

 

Internetové hlasovanie laickej verejnosti pokračuje do 9. 4. 2016 prostredníctvom www.drevostavby-zsdsr.sk alebo www.mojdom.sk. Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Foto hore: Diplom za prvenstvo v súťaži Drevostavba roka 2015 preberá z rúk predsedu hodnotiacej komisie prof. Ing. Jozefa Štefka, CSc. konateľ WHC, s. r. o., Bratislava Ing. Róbert Lukáč (vpravo)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina