aktuality

Preplatia náklady počas celého 4-ročného štúdia a poskytnú štipendium 100 € ročne

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SPS Zvolen vyzvamPred pár týždňami – počas Dňa otvorených dverí pozvali predstavitelia nového záujmového zoskupenia SOŠ drevárskej, výrobného podniku Bučina DDD a Nadácie Kronovision pedagógov, rodičov a žiakov ZŠ, aby prišli získať stredoškolské vzdelanie do Zvolena. Termín pre podanie prihlášok je do 10. apríla 2016.

Ak deviataci nastúpia na štúdium v budúcom školskom roku 2016/17 v odbore Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 M, majú okrem príležitosti na kvalitné vzdelanie a získanie praxe, tiež možnosť dostať výsledkové štipendium, ubytovanie a celodennú stravu zadarmo pre žiakov v internáte. Škola úzko spolupracuje s Nadáciou Kronospan a so spoločnosťou Bučina DDD Zvolen, ktoré sa zaviazali, že 25 študentom preplatia náklady počas celého 4-ročného štúdia. Zároveň získajú praktické skúsenosti vo výrobnej prevádzke spoločnosti a jazykové zručnosti (3 hodiny týždenne angličtina alebo nemčina) v jej tréningovom centre Kronovision, v tesnej blízkosti školy.

Žiak zároveň môže získať ročný finančný príspevok 100 € za prospech (min. na úrovni 2,0 z odborných predmetov – strojníctvo, náuka o materiáli, technológia, základy elektrotechniky a automatizácie, technické kreslenie, informatika v odbore, technické cvičenia, konštrukčné cvičenia, odborná prax) a z vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetov (cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia). Druhou povinnosťou žiaka je nevymeškať viac ako 50 vyučovacích hodín (cca 7 vyučovacích dní) za polrok. Jeho správanie musí byť hodnotené na jednotku.

SOŠ drevárska Zvolen začala už v predchádzajúcom školskom roku 2014/15 s experimentálnym overovaním študijného odboru Technik drevostavieb 3349 K s cieľom doplniť nedostatok kvalitných odborníkov, čo dokážu drevo nielen spracovať, ale aj vyrábať drevené konštrukcie a stavebno-stolárske výrobky. Získajú základy na činnosti spojené s predvýrobnou a predprojektovou prípravou, výrobou, montážou, oceňovaním, predajom a logistikou drevostavieb.

Foto: Žiaci SOŠ drevárskej Zvolen pred posterom výzvy „Poď študovať do Zvolena“. Pridali sa k nim aj pedagógovia, predstavitelia ZSD SR a výrobných firiem Bučina DDD a ForDom (vpravo)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina