aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2016

• ČSN EN ISO 9001 (01 0321) • Systémy managementu kvality – Požadavky
• ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav – Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu
• ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
• ČSN EN ISO 11855-3 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav – Část 3: Návrh a dimenzování
• ČSN EN ISO 11855-4 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)
• ČSN EN ISO 11855-5 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav – Část 5: Instalace
• ČSN EN 12882 (26 0369) • Dopravní pásy pro všeobecné použití – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
• ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
• ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
• ČSN EN 50134-3 ed. 2:2013 (33 4594) • Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 3: Místní jednotka a kontrolér (oprava 1)
• ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W
• ČSN EN 60695-11-20:2000 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W (změna Z1)
• ČSN EN 62841-3-6:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem (oprava 1)
• ČSN EN 50632-1 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 50632-2-1 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky s diamantovým korunkovým vrtákem
• ČSN EN 50632-2-6 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva
• ČSN EN 50632-2-22 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva
• ČSN EN 448 (38 3372) • Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
• ČSN EN 488 (38 3373) • Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
• ČSN EN 12101-3 ed. 2 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
• ČSN EN 12101-3:2003 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (změna Z1)
• ČSN EN 49-2 (49 0693) • Ochranné prostředky na dřevo – Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev – Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda)
• ČSN EN ISO 2813 (67 3066) • Nátěrové hmoty – Stanovení čísla lesku při úhlu 20º, 60º a 85º
• ČSN EN 1397 (69 6397) • Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
• ČSN EN 16583 (69 6398) • Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Akustický výkon
• ČSN EN 13251+A1 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
• ČSN EN 13251 ed. 2:2014 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (změna Z2)
• ČSN EN 747-1+A1 (91 0603) • Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
• ČSN EN 747-2+A1 (91 0603) • Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 13310 ed. 2 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13310:2004 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 16648 (96 1523) • Ochrana kulturního dědictví – Způsoby přepravy

Technické normy zrušené k 1. 3. 2016

• ČSN EN ISO 8502-10 (03 8222) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení ve vodě rozpustných chloridů (platila od: srpen 2005)
• ČSN P CEN/TS 15003 (49 0090) • Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Kritéria pro horkovzdušné procesy používané k likvidaci dřevokazných škůdců (platila od: říjen 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina