aktuality

Nové protipožiarne predpisy pre zatepľovanie stavieb a drevostavieb

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZateplovaniPESNové požiadavky na tepelno-technické vlastnosti budov v SR platia od 1.1.2016. Boli však avizované už v roku 2012 – podľa technickej normy STN 73 0540-2. Táto norma plánuje postupné zvyšovanie požiadaviek do roku 2021.

Nové protipožiarne normy, ktoré vstupujú do platnosti 1.3.2016 majú zabrániť či obmedziť šírenie požiaru po fasáde budovy. Stanovujú požiadavky na zatepľovací systém (ETICS) s tepelným izolantom, ktorý nie je nehorľavý. Predpísaná je trieda reakcie na oheň nižšia ako A2-sl, d0. Do tejto kategórie patrí predovšetkým najčastejšie používaný expandovaný polystyrén (EPS) pri hrúbke tepelného izolantu 10 – 20 cm. Potrebné je zhotovenie požiarnych zábran z minerálnej vlny (MW) so šírkou aspoň 20 cm nad podlažím s otvormi (oknami).

Doteraz bolo povinné použitie minerálnej vlny až nad požiarnou výškou 22,5 m. Od realizácie novej normy požiadavky zostáva v platnosti, no do tejto výšky sú potrebné požiarne zábrany.

Nové predpisy stanovujú požiadavky s konštrukčnými detailmi. Minerálnu vlnu je potrebné použiť aj na bočné steny a konštrukcie balkónov a lodžií, na vonkajšie obvodové steny únikových ciest a dverí. Pri použití zateplenia výlučne z minerálnej vlny, tieto opatrenia nie sú potrebné.

Keďže nové normy budú klásť náročnejšie požiadavky hlavne na zhotoviteľov stavieb, TSÚS organizujú školenia pre realizačné firmy. Dozvedia sa o správnych postupoch pri aplikácii nových technologických procesov a kombinácii materiálov. Priemerná hrúbka tepelnej izolácie 14 – 16 cm je optimálna a postačujúca. Pri vyšších hrúbkach je väčšie nebezpečenstvo vznietenia.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina