aktuality

Rektor Technickej univerzity Zvolen nadväzuje na 1. funkčné obdobie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kropil vymenovanie mDoterajšiemu rektorovi Technickej univerzity Zvolen prof. Rudolfovi Kropilovi včera skončilo funkčné obdobie. Dnes (18. 2. 2016) sa mu oficiálne začína druhé funkčné obdobie. Do funkcie ho 11. 2. 2016 vymenoval slovenský prezident Andrej Kiska.

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. nadviaže v druhom štvorročnom funkčnom období (18. 2. 2016 – 17. 2. 2020) na svoje doterajšie pôsobenie. Počas prvého funkčného obdobia (18. 2. 2012 – 17. 2. 2016) ho zvolili za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, za člena Rady solidarity a rozvoja SR, za člena Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Zo zastávania týchto významných postov vyplýva, že je zástupcom Slovenskej republiky v Rade Európskej asociácie univerzít. Rada Európy ho vymenovala za člena Európskeho sociálneho výboru.

Rodák z Partizánskeho (1964) je absolventom Lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene (1987). Obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (1994) aby získal vedeckú hodnosť kandidáta vied, dizertačnú prácu (2002) pre ustanovenie do funkcie docenta, bol vymenovaný za vysokoškolského profesora (2005). Odborné vedomosti využil ako delegát v Programovom výbore 6. rámcového programu Európskej komisie v Bruseli (2003 – 6) pre trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy. Ako národný koordinátor riešil 10 medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom vyše sto vedeckých a odborných prác. Udelili mu doktorskú cenu a zlatú medailu za významný vedecký prínos (2000) vo výskume v oblastiach sledovaných IUFRO.

Vysoká škola lesnícka a drevárska Zvolen vznikla v roku 1952 na základe vládneho nariadenia č. 30/Zb. Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. je 12. rektorom, ktorí riadili počas 64 rokov jedinú vysokú školu lesníckeho a drevárskeho zamerania na Slovensku. Priemerné zotrvanie rektora vo funkcii je 64 mesiacov (5,33 roka). Prvým rektorom bol prof. JUDr. Dr. Ing. František Papánek (1952 – 55). Najdlhšie vo funkcii rektora pôsobil akademik prof. Ing. Adolf Priesol, Dr.Sc. – 19 rokov (1971 – 90).

Foto: Prezident SR Andrej Kiska vymenoval na nové 4-ročné obdobie rektorov Technickej univerzity Zvolen Rudolfa Kropila (v strede) a Akadémie umení Banská Bystrica Vojtecha Didiho

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina