aktuality

Drevená strieška chráni kamennú pamiatku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drev strieska 1mPrírodné vzácnosti, stavebné, technické a umelecké pamiatky spojené s lesníckou a drevárskou históriou pripomínajú už takmer 10 rokov š.p. LESY SR. Najnovšie k nim zaradil Pamätný exkurzný kameň v lesoch Oravského Podzámku.

Lesníci vyčistili čistinky v okolí, aby postavili informačné tabule. Kameň a tabule ochraňujú drevené striešky pokryté šindľom. Doteraz takto zvýraznili takmer stovku pamätníkov s prívlastkom „Významné lesnícke miesto“, na ktoré často nadväzujú lesnícke náučné chodníky.

Pamätné lesnícke miesto v Oravskom Podzámku vyhlásili pri príležitosti 85. výročia položenia pieskovcového kameňa, ktorý vytesaným textom z dvoch strán pripomína návštevu generálneho riaditeľa Československých štátnych lesov a majetkov Dr. Ing. Karla Šimana. V septembri 1930 sa tu s ním stretli predstavitelia 12 riaditeľstiev z Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Súčasťou viacdňovej pochôdzky a terénnej prehliadky porastov, objektov a zariadení – ktoré podnik začal spravovať v roku 1925 – boli aj diskusie, akým smerom sa dá skvalitniť pestovanie lesov a využívanie dreva na hospodárske účely.

Oravský komposesorát so sídlom v Oravskom Podzámku patrí medzi historicky najstaršie zoskupenia vlastníkov lesov na Slovensku. Majoritný podiel nadobudol v komposesoráte československý štát v roku 1925. Z celkovej rozlohy 32.806 ha bolo až 85 % lesov. Majetok spravovali prostredníctvom lesných správ Habovka, Mútne, Oravský Podzámok, Párnica, Polhora a Zákamenné.

Foto: Drevená šindľová strieška chráni exkurzný kameň pred nepriazňou počasia. Štýlové striešky vybudovali aj nad informačnými tabuľami o histórii okolitých lesov a hospodárskeho spracovania dreva na Orave (foto: Anna Sliacka)

Drev strieska 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina