aktuality

Predĺžili platnosť certifikátu PEFC pre Slovensko

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo PEFC2Medzinárodná rada systému certifikácie PEFC opätovne uznala slovenský systém certifikácie PEFC Slovensko. Rozhodnutie datované 14.1.2016 platí nasledujúcich 5 rokov pre bezplatné používanie loga.

Všetci slovenskí držitelia PEFC certifikátu obhospodarovania lesov alebo certifikátu spotrebiteľského reťazca naďalej môžu využívať logo PEFC. Pôvodný systém vytvorili v roku 2009 s účinnosťou od októbra 2010 s platnosťou do 31.1.2016. Podmienkou využívania a propagácie tejto obchodnej značky je podpísanie zmluvy výrobnej alebo obchodnej organizácie s PEFC Slovensko.

Nové revidované doklady sú výsledkom revízie doterajšej dokumentácie v rokoch 2014 a 2015. Certifikácia PEFC pre obhospodarovanie lesov a aj pre certifikačné reťazce C-o-C tvorí rámec mechanizmu na sledovanie certifikácie drevnej suroviny z lesa až po konečné výrobky. Medzinárodná rada PEFC opätovne uznala slovenský certifikačný systém za súčasť celého celosvetového systému. Môžeme používať registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky pochádzajúce z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Slovensko má 1,251 mil. ha výmery lesov, podpísané zmluvy PEFC a C-o-C má 61 organizácií v SR.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina