aktuality

Predĺžili platnosť certifikátu PEFC pre Slovensko

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo PEFC2Medzinárodná rada systému certifikácie PEFC opätovne uznala slovenský systém certifikácie PEFC Slovensko. Rozhodnutie datované 14.1.2016 platí nasledujúcich 5 rokov pre bezplatné používanie loga.

Všetci slovenskí držitelia PEFC certifikátu obhospodarovania lesov alebo certifikátu spotrebiteľského reťazca naďalej môžu využívať logo PEFC. Pôvodný systém vytvorili v roku 2009 s účinnosťou od októbra 2010 s platnosťou do 31.1.2016. Podmienkou využívania a propagácie tejto obchodnej značky je podpísanie zmluvy výrobnej alebo obchodnej organizácie s PEFC Slovensko.

Nové revidované doklady sú výsledkom revízie doterajšej dokumentácie v rokoch 2014 a 2015. Certifikácia PEFC pre obhospodarovanie lesov a aj pre certifikačné reťazce C-o-C tvorí rámec mechanizmu na sledovanie certifikácie drevnej suroviny z lesa až po konečné výrobky. Medzinárodná rada PEFC opätovne uznala slovenský certifikačný systém za súčasť celého celosvetového systému. Môžeme používať registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky pochádzajúce z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Slovensko má 1,251 mil. ha výmery lesov, podpísané zmluvy PEFC a C-o-C má 61 organizácií v SR.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina