aktuality

Paneurópsky politický proces FOREST EUROPE pod vedením Slovenska

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo FOREST EUROPESlovenskí lesníci v rokoch 2016 – 19 predsedajú procesu FOREST EUROPE (Ministerská konferencia o ochrane a rozvoji lesov v Európe). Je to najvyššie európske politické fórum na úrovni ministrov zodpovedných za lesníctvo, ktorého cieľom je vytváranie spoločných politík zameraných na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

V rámci výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v procese Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe – FOREST EUROPE preberá Slovensko úlohu odborného a technického sekretariátu procesu, tzv. Liaison Unit. Štafetu prevzalo od Španielska a od 1. januára 2016 koordinuje realizáciu aktivít vyplývajúcich z realizácie záväzkov prijatých na 7. ministerskej konferencii v Madride.

Z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR funguje sekretariát procesu ako samostatná jednotka pod hlavičkou Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Team siedmich expertov vedie Ing. Ľudmila Marušáková, PhD. Sekretariát pripravuje pracovný program na celé funkčné obdobie, zabezpečuje podklady na rokovania, zasadnutia na úrovni expertov, rokovania okrúhlych stolov a workshopov vrátane spracovávania návrhov z členských krajín. Vyvrcholením bude 8. ministerská konferencia, ktorá sa bude konať v horizonte rokov 2019 – 20 v Bratislave.

Členom FOREST EUROPE je 47 signatárov (46 európskych krajín a Európska únia), 14 krajín a 45 organizácií so štatútom pozorovateľa. Slovensko môže takto ovplyvniť európsku lesnícku politiku a jedinečným spôsobom sa podieľať na usmerňovaní rozvoja európskeho lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina