aktuality

Klasické čísla bankových účtov zanikajú. Nahradí ich IBAN

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

IBAN mNajmä podnikatelia a aj všetci používatelia bankových účtov majú od 1. februára 2016 povinnosť používať namiesto čísiel účtov nový kód – IBAN. Prideľuje ho klientovi (podnikateľovi) poskytovateľ platobných služieb (banka) a uvádza sa vo výpise z účtu.

IBAN musí mať v SR vždy 24 znakov. Najskôr je alfabetický kód krajiny (2 písmená), nasledujú alfanumerické znaky: kontrolné číslice (2), kód banky (4), predčíslie (6) a základné číslo účtu (10). Prepočet z pôvodného čísla účtu na IBAN možno cez kalkulačku NBS (informatívny charakter). Presný tvar IBAN je povinný oznámiť poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.

IBAN má za cieľ zjednotiť účtovné čísla a tým zjednodušiť prácu s platbami v rôznych krajinách. Určuje to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES zo 16.9.2009 o cezhraničných platbách v spoločenstve. Podrobnosti uvádza publikácia Európskej centrálnej banky „Platobné systémy a systémy zúčtovania cenných papierov v EÚ“. Popis platobných systémov obsahuje 1. správa z roku 1992 (vtedy platila pre 12 krajín EÚ), 2. vydanie vyšlo v roku 1996, 3. vydanie v roku 2001. Aktuálne 4. vydanie zachytáva zmeny v rokoch 2001–07, rozdelené je do 2 zväzkov: 1. zväzok platí pre Eurozónu (krajiny, ktoré používajú €), 2. zväzok pre krajiny mimo Eurozóny. Slovenské podklady pre 1. zväzok poskytla Národná banka Slovenska.

Zjednodušene možno povedať, že IBAN tvorí medzinárodný formát čísla bankového účtu, vyjadrený normou ISO 13616. Tvar IBAN je v jednotlivých krajinách EÚ rozdielny: vo Francúzsku má 27 znakov, v Nemecku 22, v Belgicku 16, v SR 24.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina