aktuality

Štát výraznejšie podporí zamestnávanie hendikepovaných ľudí

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP21Pre motiváciu zamestnávateľov, aby zamestnávali hendikepovaných ľudí, štát platí viacero príspevkov v rôznych sumách. Všetky sa odvíjajú z celkovej ceny práce. Kým vlani bola cena práce 1132,96 €, v tomto roku je na úrovni 1161,35 €. Všetky príspevky od januára 2016 porastú.

Zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Zamestnávateľ dostane príspevok, ak prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac, ak oň písomne požiada.
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v Bratislavskom kraji je najviac 4-násobok celkovej ceny práce – zvyšuje sa z 4531,84 € na 4645,28 €.
V okresoch s priemernou mierou nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer sa príspevok poskytuje najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce a vzrastie z 5438,20 € na 5574,33 €.
V okresoch s priemernou nezamestnanosťou ako je celoslovenský priemer najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce vzrastie z 5891,39 € na 6038,86 €.

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

Musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Povinný je prevádzkovať činnosť najmenej 2 roky. Výška príspevku je podľa úrovne nezamestnanosti v kraji.
V Bratislavskom kraji max. 3716,22 € (doteraz 3625,47 €).
Ostatné kraje s nižšou nezamestnanosťou (alebo rovnakou) ako je celoslovenský priemer max. 4645,28 € (doteraz 4531,84 €).
Ostatné kraje s vyššou nezamestnanosťou max. 5574,33 € (doteraz 5438,20 €).

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov Chránenej dielne alebo Chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Štát poskytuje príspevok právnickej alebo fyzickej osobe, ak o príspevok písomne požiada do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Ročná výška je najviac 2,5-násobok ceny práce – 2903,30 € (doteraz 2832,40 €), ak jeho zdravotné postihnutie je do 70 %.
Ak má zdravotné postihnutie viac ako 70 %, je to 5-násobok – 5806,60 € (doteraz 5664,80 €).

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana ZP a podľa charakteru práce potrebuje asistenta. O príspevok môže požiadať samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím. Mesačný príspevok sa poskytuje najmenej vo výške 41 % celkovej ceny práce – 476,14 € (doteraz 464,51 €) a najviac vo výške 70 % – 812,92 € (doteraz 793,07 €).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina