aktuality

Novinka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP22Celoštátne sa počet nezamestnaných v roku 2015 znížil. V niektorých regiónoch Slovenska sa však percento nezamestnaných prakticky nemení. Novinkou v roku 2016 je skutočnosť, že ak zamestnávateľ prijme pracovníka, ktorý bol najmenej 6 mesiacov nezamestnaným, nemusí rok za neho platiť odvody.

Táto úľava platí od 15. decembra 2015. Firma bude platiť za nového zamestnanca iba úrazové a garančné poistenie. Príjem zamestnanca z hladovej doliny nesmie prevyšovať 67 % priemernej mesačnej mzdy. V prípade uzavretého pracovného pomeru v roku 2016 je limit vo výške 574,86 €. Týka sa to iba prvého zamestnania po najmenej 6 mesačnom období nezamestnanosti.

Neplatenie odvodov sa dotkne len regiónov, kde je nezamestnanosť vyššia ako 1,6-násobok celoslovenského priemeru. Zamestnanec, aby získal toto „privilégium“ musí mať bydlisko v okrese s najvyššou nezamestnanosťou: Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Sobrance, Vranov nad Topľou, Trebišov.

Úľavu neplatenia odvodov „pocítia“ zamestnanci. Zarobia relatívne viac, no keďže netvoria podiel v uvedených fondoch, nebude sa im zárobok počítať do dôchodku a ani na nemocenskú dávku počas práceneschopnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tento krok odôvodňuje tým, aby noví zamestnanci z 12 uvedených okresov intenzívne hľadali prácu. Ak by boli riadne zamestnaní a riadne odvádzali odvody do všetkých fondov v zákonom predpísanej výške, budú pre nich tiež platiť všetky predpisy.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina