archív aktualít rok 2015

Změny pro podnikatele v roce 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP29S nástupem nového roku se již tradičně můžeme „těšit“ i na řadu změn v zákonech, daních či různých jiných povinnostech. Se vstupem do roku 2016 například stát zavádí kontrolní hlášení k DPH, opět vzroste minimální mzda či měsíční platby na zdravotním a sociálním pojištění pro OSVČ. Přinášíme stručný přehled těch nejdůležitějších a již schválených změn.

Každý plátce DPH bude mít povinnost podávat kontrolní hlášení. Jde o nový druh daňového přiznání poskytované měsíčně či čtvrtletně, kde budou uvedeny údaje z daňových dokladů a dalších dokumentů o nakládání se zbožím nebo službami. Podává se pouze elektronicky na Finanční správu.

Měsíční minimální mzda vzroste o 700 Kč z 9200 na 9900 Kč, základní hodinová sazba se zvýší z 55 na 58,70 Kč.

Živnostníkům a drobným podnikatelům (OSVČ) se zvýší minimální zálohy za sociální a zdravotní pojištění, a to o 660 Kč.

Kategorie podniků – novela zákona o účetnictví přináší novou kategorizaci účetních jednotek: mikro, malé, střední a velké. Rozdělení bude probíhat podle hodnoty aktiv firmy, čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců:
Mikro účetní jednotka k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií
• aktiva celkem 9 000 000 Kč,
• čistý obrat 18 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.
Malá účetní jednotka k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií:
• aktiva celkem 100 000 000 Kč,
• čistý obrat 200 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.
Střední účetní jednotka k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií:
• aktiva celkem 500 000 000 Kč,
• čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.
Velká účetní jednotka k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě ze tří kritérií:
• aktiva celkem 500 000 000 Kč,
• čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.
Nové kategorizaci budou podléhat i takzvané konsolidační skupiny, což změní účetní závěrky firem a přibude povinných auditů.

Pokuta za e-tiskopis – stát ukončí benevolenci pro ty, kdo mají povinnost komunikovat s úřady prostřednictvím datových schránek a dosud tak neučinili. Úředníci již praxi klasických e-tiskopisů nebudou tolerovat a budou rozdávat více dvoutisícových pokut.

Reverse charge – režim, při kterém se přenáší daňová povinnost z dodavatele na odběratele, bude zaveden i u prodeje nemovitostí. Platí pro dodávky, kde je částka na jednom dokladu vyšší než 100 tisíc Kč v základu daně. Do zákona se vrací jednoduché účetnictví. Mohou jej ale využívat za zvláštních podmínek jen některé specifické subjekty, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost. Jedná se především o spolky, odbory, organizace zaměstnavatelů či církve.

Nároky na auditory – auditor už se nebude vyjadřovat zvlášť k účetní závěrce a k výroční zprávě ve dvou oddělených dokumentech. Nově vypracuje pouze jednu zprávu o auditu, která bude součástí výroční zprávy. Změna má dopad na harmonogram sestavování výroční zprávy.

Přecenění zásob – mění se způsob, jakým se oceňují zásoby vlastní výroby. Podniky budou muset změnit své kalkulace a rozhodnout, které náklady do výpočtu zahrnou.

Nové evropské dotace – v příštím roce budou moci podniky žádat o evropské dotace už jen z nového programovacího období 2014 až 2020. Je pro ně připraveno 116 miliard korun.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina