archív aktualít rok 2015

Změny pro podnikatele v roce 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP29S nástupem nového roku se již tradičně můžeme „těšit“ i na řadu změn v zákonech, daních či různých jiných povinnostech. Se vstupem do roku 2016 například stát zavádí kontrolní hlášení k DPH, opět vzroste minimální mzda či měsíční platby na zdravotním a sociálním pojištění pro OSVČ. Přinášíme stručný přehled těch nejdůležitějších a již schválených změn.

Každý plátce DPH bude mít povinnost podávat kontrolní hlášení. Jde o nový druh daňového přiznání poskytované měsíčně či čtvrtletně, kde budou uvedeny údaje z daňových dokladů a dalších dokumentů o nakládání se zbožím nebo službami. Podává se pouze elektronicky na Finanční správu.

Měsíční minimální mzda vzroste o 700 Kč z 9200 na 9900 Kč, základní hodinová sazba se zvýší z 55 na 58,70 Kč.

Živnostníkům a drobným podnikatelům (OSVČ) se zvýší minimální zálohy za sociální a zdravotní pojištění, a to o 660 Kč.

Kategorie podniků – novela zákona o účetnictví přináší novou kategorizaci účetních jednotek: mikro, malé, střední a velké. Rozdělení bude probíhat podle hodnoty aktiv firmy, čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců:
Mikro účetní jednotka k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií
• aktiva celkem 9 000 000 Kč,
• čistý obrat 18 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.
Malá účetní jednotka k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií:
• aktiva celkem 100 000 000 Kč,
• čistý obrat 200 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.
Střední účetní jednotka k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií:
• aktiva celkem 500 000 000 Kč,
• čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.
Velká účetní jednotka k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě ze tří kritérií:
• aktiva celkem 500 000 000 Kč,
• čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.
Nové kategorizaci budou podléhat i takzvané konsolidační skupiny, což změní účetní závěrky firem a přibude povinných auditů.

Pokuta za e-tiskopis – stát ukončí benevolenci pro ty, kdo mají povinnost komunikovat s úřady prostřednictvím datových schránek a dosud tak neučinili. Úředníci již praxi klasických e-tiskopisů nebudou tolerovat a budou rozdávat více dvoutisícových pokut.

Reverse charge – režim, při kterém se přenáší daňová povinnost z dodavatele na odběratele, bude zaveden i u prodeje nemovitostí. Platí pro dodávky, kde je částka na jednom dokladu vyšší než 100 tisíc Kč v základu daně. Do zákona se vrací jednoduché účetnictví. Mohou jej ale využívat za zvláštních podmínek jen některé specifické subjekty, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost. Jedná se především o spolky, odbory, organizace zaměstnavatelů či církve.

Nároky na auditory – auditor už se nebude vyjadřovat zvlášť k účetní závěrce a k výroční zprávě ve dvou oddělených dokumentech. Nově vypracuje pouze jednu zprávu o auditu, která bude součástí výroční zprávy. Změna má dopad na harmonogram sestavování výroční zprávy.

Přecenění zásob – mění se způsob, jakým se oceňují zásoby vlastní výroby. Podniky budou muset změnit své kalkulace a rozhodnout, které náklady do výpočtu zahrnou.

Nové evropské dotace – v příštím roce budou moci podniky žádat o evropské dotace už jen z nového programovacího období 2014 až 2020. Je pro ně připraveno 116 miliard korun.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina