archív aktualít rok 2015

Súčasné trendy v riešeniach striech prinesie 22. Bratislavské sympózium

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Strechy2015BLSympózium Strechy 2015 rozšíri každoročné témy prednášok o súčasné trendy pri rozvoji výroby a materiálov z hľadiska fyzikálnych, ekologických a technologických vlastností. Sympózium sa uskutoční 25. a 26. novembra 2015 v hoteli Bratislava.

Na sympóziu odznie 27 referátov v 4 sekciách. Organizuje ho Cech strechárov Slovenska spoločne so Stavebnou fakultou STU Bratislava. Odborným garantom je prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Súčasné trendy riešenia striech sa nemôžu obísť bez odborného pohľadu na konštrukcie krovov a použitia dreva. V Sekcii A prednesie prof. Ing. Anton Osvald, CSc. (Žilinská univerzita) referát „Súčasné trendy v protipožiarnej ochrane striech“ a Ing. Jozef Bednar, PhD. (Holzforschung Austria) oboznámi s výsledkami „Rozvoj súčasných poznatkov v riešeniach na báze dreva z hľadiska difúzie vodnej pary“. V rámci firemnej prezentácie priblíži nutnosť dodržiavania noriem Ing. Milan Skokan v referáte „Chemická impregnácia dreva a jej dôsledky na konštrukciu strechy a okolité prostredie podľa DIN 68800-2“.

Problematiku detailne ozrejmí 11 referátov odborníkov z ČR a 13 referátov zo SR, doplnia ich 2 skúsenosti z Rakúska a 1 z Nemecka.

Počas dvojdňového stretnutia špičkových odborníkov na 22. Bratislavskom sympóziu Strechy 2015 odovzdajú aj realizačným firmám ceny udelené Cechom strechárov Slovenska – Strecha roka 2015, Remeselná práca roka 2015, Cena čestného predsedu CSS za strechu rodinného domu 2015.

Záujemci o hodnotný obsah sympózia sa môžu zúčastniť na základe prihlášky uvedenej na www.cechstrecharov.sk.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina