archív aktualít rok 2015

Vládne stimuly ohrozujú pracovné príležitosti!

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo ZSDSRZväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) sa dlhodobo snaží nastaviť podmienky pre podnikanie v piliarskom segmente drevospracujúceho priemyslu na Slovensku tak, aby boli transparentné a spravodlivé pre všetky subjekty, či už sú alebo nie sú členmi ZSD SR.

Preto Drevárska sekcia ZSD SR prijala svoj etický kódex, z ktorého o.i. vyplýva, že „každý z členov preukázateľne dodržuje pravidlá obchodovania s drevom ako s nedostatkovou surovinou“. Sme presvedčení, že poskytnutie subvencie pre firmu, ktorá vyrába stavebné rezivo, je neoprávneným zvýhodnením jej prístupu k surovine, pretože vo schválenej a platnej Obchodnej politike LESY SR, š.p. je zakotvený aj princíp, že spoločnosti so štátnou subvenciou majú prednostný prístup k piliarskej guľatine. ZSD SR považuje akékoľvek subvencovanie individuálnych subjektov za deformáciu podnikateľského prostredia. Účelové finančné stimulovanie navyše zvýhodňuje neobjektívne vybraté subjekty a demotivuje všetkých ostatných, ktorých takýto selektívny princíp zo strany vlády SR priamo diskriminuje. Drevársky a nábytkársky priemysel potrebuje plošnú podporu pre razantné zvýšenie stupňa finalizácie drevnej suroviny, tak ako to súčasná Vláda SR prijala v Národnom programe využitie potenciálu dreva v SR 21.8.2013.

Princíp rovnakej šance prístupu ku nedostatkovej surovine zo štátneho podniku Lesy SR, š.p. má ZSD SR zakotvený aj vo svojom morálnom kódexe a základných programových vyhláseniach.

Preto je ZSD SR zásadne proti poskytnutiu ohlásených finančných a nefinančných stimulov pre spoločnosť PRP, s.r.o., Tomášovce. Neobstojí ani argument, že PRP, s.r.o. rozšíri výrobu stavebného reziva a vytvorí nových 50 pracovných miest, pretože podľa známych informácií bude svoje doterajšie prevádzky na výrobu stavebného reziva vo Veľkom Krtíši a v Lučenci utlmovať a postupne ich zatvorí. V týchto prevádzkach doteraz pracuje viac ako 100 zamestnancov.

Poskytnutie investičných stimulov Vládou SR, ktoré zvýhodňujú jedného spracovateľa dreva na úkor ostatných, spôsobí ďalšie zvýšenie nedostatku drevnej suroviny a prinúti diskriminovaných zamestnávateľov prepúšťať zamestnancov predovšetkým v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, v ktorých sú drevospracujúce firmy často jedinou alternatívou na zamestnávanie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina