archív aktualít rok 2015

Stavebné odbory prerážajú z Námestova do povedomia odborníkov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOSNamestkovo1mSOŠ technická Námestovo má študijné a učebné odbory zamerané na strojárstvo, stavebníctvo a elektrotechniku. Vychováva aj budúcich tesárov (3-ročný učebný odbor) s možnosťou pokračovať v 2-ročnej nadstavbe Stavebníctvo pre získanie maturitného vysvedčenia. Samostatné sú 4-ročné maturitné študijné odbory Staviteľstvo a Operátor stavebnej výroby.

Pre podporu stavebných odborov usporiadali súťaž žiakov „Stavby z vlnitej lepenky“, keď 1. ročník zamerali na výrobu makety rodinného domu. Hodnotili výsledný model zhotovený z vlnitej lepenky, prezentáciu projektu rodinného domu (drevostavba alebo murovaná stavba) a úroveň dokumentácie (stavebné výkresy, stvárnenie pohľadov a rezov stavby).

Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev (po 4 žiaci jednotlivých stavebných odborov). Odborná porota a aj žiaci dali najviac hlasov modelu č. 4, ktorý zhotovili: Darina Štoberová, Ľuboš Gočál, Dávid Holubjak, Tomáš Kriš. Na 2. mieste sa umiestnil model č. 1 vytvorený kolektívom: Lenka Masničáková, Filip Furdek, Patrik Majdiš, Patrik Trstenský a na 3. mieste s modelom č. 2 budúci stavbári: Erik Ďjobek, Pavol Kovalíček, Marek Klimčík, Lukáš Gnidiak. Ceny najlepším odovzdal predseda žiackej školskej rady Boris Mrekaj, tortu pre všetkých súťažiacich rozkrájal riaditeľ SOŠ technická Námestovo Ing. Emanuel Piták.

Školu však do povedomia odborníkov dostalo aj úspešné družstvo v súťaži SUSO 2015. Budúci murári Marek Gruchala a Jakub Kormančík pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Jozefa Kozoňa zvíťazili v slovenskom finále v Nitre a potom aj úspešne reprezentovali na česko-slovenskom finále 19. ročníka SUSO v Prahe, kde obsadili 3. miesto. Bolo to najvyššie umiestnenie slovenskej školy.

Foto: Žiaci a najlepšie projekty SOŠ technickej Námestovo v súťaži „Stavby z vlnitej lepenky – rodinný dom“ 2015

SOSNamestkovo2SOSNamestkovo3

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina