archív aktualít rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2015

• ČSN EN 62741 (01 0682) • Prokazování požadavků na spolehlivost – Průkaz spolehlivosti
• ČSN EN 16623 (03 8242) • Nátěrové hmoty – Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem – Definice, požadavky, charakteristiky a označování
• ČSN 06 0310:2014 (06 0310) • Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž (změna Z1)
• ČSN EN 1253-1 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
• ČSN EN 1253-2 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
• ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811) • Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci
• ČSN EN 60092-507 ed. 2 (3 26611) • Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla
• ČSN EN 60092-507:2001 (32 6611) • Elektrické instalace na plavidlech – Část 507: Výletní lodě (změna Z1)
• ČSN EN 50491-2:2010 (33 2151) • Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 2: Podmínky prostředí (změna A1)
• ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
• ČSN EN 60079-10-2:2010 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (změna Z1)
• ČSN EN 62325-451-4 (33 5000) • Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
• ČSN EN 54-12 ed. 2 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optický paprsek
• ČSN EN 54-12:2003 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku (změna Z1)
• ČSN EN 54-22 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
• ČSN P CEN/TS 54-32 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
• ČSN EN 62776 (36 0701) • Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 50615 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)
• ČSN EN ISO 3501 (64 3113) • Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami – Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
• ČSN EN ISO 3503 (64 3114) • Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami – Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu
• ČSN EN ISO 3459 (64 3129) • Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami – Stanovení těsnosti za podtlaku
• ČSN EN ISO 13844 (64 3189) • Plastové potrubní systémy – Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky – Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci
• ČSN EN 15755-1 (70 1095) • Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky
• ČSN EN 13162+A1 (72 7201) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
• ČSN EN 13162 ed. 2:2013 (72 7201) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13163+A1 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 13163 ed. 2:2013 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13164+A1 (72 7203) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
• ČSN EN 13164 ed. 2:2013 (72 7203) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13165+A1 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
• ČSN EN 13165 ed. 2:2013 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13166+A1 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 13166 ed. 2:2013 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13167+A1 (72 7206) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
• ČSN EN 13167 ed. 2:2013 (72 7206) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13168+A1 (72 7207) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
• ČSN EN 13168 ed. 2:2013 (72 7207) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13169+A1 (72 7208) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
• ČSN EN 13169 ed. 2:2013 (72 7208) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13170+A1 (72 7209) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
• ČSN EN 13170 ed. 2:2013 (72 7209) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13171+A1 (72 7210) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
• ČSN EN 13171 ed. 2:2013 (72 7210) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 16069+A1 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
• ČSN EN 16069:2013 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 16627 (73 0904) • Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody
• ČSN 74 6101 (74 6101) • Dřevěná okna – Základní ustanovení
ČSN EN ISO 17228 (79 3854) • Usně – Zkoušky stálobarevnosti – Změna barvy při urychleném stárnutí
• ČSN EN ISO 17070 (79 3888) • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu pentachlorfenolu a izomerů tetrachlorfenolu, trichlorfenolu, dichlorfenolu a monochlorfenolu
ČSN EN ISO 16994 (83 8226) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
• ČSN EN 14468-1 (94 0519) • Stolní tenis – Část 1: Stoly na stolní tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Technické normy zrušené k 1. 10. 2015

• ČSN ISO/TR 14047 (01 0947) • Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042 (platila od: prosinec 2004)
• ČSN ISO/TR 14049 (01 0949) • Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy (platila od: květen 2001)
• ČSN EN ISO 15502 (14 2711) • Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina