archív aktualít rok 2015

Prítomnosť Fakulty ekológie TU Zvolen pozdvihla Banskú Štiavnicu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Miklos mPočas Salamandrových dní 2015 v Banskej Štiavnici odovzdala primátorka tohto okresného mesta Mgr. Nadežda Babiaková Čestné občianstvo 2 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie historického banského mesta.

Čestným občanom mesta sa stal aj prof. RNDr. László Miklós, Dr. Sc. Dr. h. c. Ako minister životného prostredia SR (1998 – 2006) osobne prispel k zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok mesta a jeho okolia do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Výrazne zviditeľnil mesto vo svete. V období, keď zastával pozíciu mimoriadneho profesora na Technickej univerzite Zvolen sa pričinil o založenie Katedry UNESCO (1994) na TU Zvolen, ktorú umiestnili do Banskej Štiavnice. V roku 1995 zastával funkciu vedúceho katedry.

Odborník na životné prostredie sa v roku 1993 habilitoval na docenta na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen. Garantoval 11 predmetov v rámci študijných programov. Prispel k revitalizácii Banskej Štiavnice aj tým, že navrhol a presadzoval návrat k historickým študentským tradíciám. V Banskej Štiavnici založili v roku 1807 Banskú akadémiu, do ktorej patrili aj lesnícke a drevárske študijné odbory. Fakulta sa sem vrátila od októbra 1997, prví absolventi získali vysokoškolské diplomy v akademickom roku 1998/99. Z ekonomických a prevádzkových dôvodov je fakulta opäť od septembra 2006 vo Zvolene.

Čestný občan Banskej Štiavnice László Miklós podporoval aj ďalšie aktivity počas svojho pôsobenia ako poslanec Národnej rady SR (2006 – 10). Rodák z Tornale (1949) pôsobil aj na univerzitách v Maďarsku, Rakúsku, Dánsku, v Českej republike.

Salamandrové dni počas druhého septembrového víkendu každoročne otvára sprievod študentov a baníkov večernou Banskou Štiavnicou so zlatou a striebornou salamandrou (jašteričkou).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina