archív aktualít rok 2015

Augustové normy v SR: Detaily pre architektov a konštruktérov drevostavieb

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VykresyRozsiahla informácia augustových noriem uverejnených vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR má celkom 212 nových predpisov. Vybrali sme informácie pre spracovateľov dreva a konkrétnych výrobcov drevených produktov.

• STN EN 636+A1 (49 2409) • Preglejované dosky. Špecifikácie. (EN:636:2012+A1:2015)

• STN EN 13986+A1 (49 2512) • Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie. (EN: 13986: 2004+A1: 2015)

• TNI CEN/TR 16816 (49 0650) • Parametre konečného použitia výrobkov z dreva. Použitie a zlepšenie existujúcich metód na určenie životnosti. (CEN/TR:16816:2015)

• STN EN 13659 (74 6257) • Okenice a vonkajšie žalúzie. Požiadavky na bezpečnosť. (EN: 13659: 2015)

• STN EN 13561 (74 6258) • Vonkajšie clony a markízy. Požiadavky na bezpečnosť (EN: 13561: 2015)

• STN EN 12217 (74 6109) • Dvere. Ovládacie sily. Požiadavky a klasifikácia (EN: 12217: 2015)

• STN EN 13830 (74 7008) • Závesné steny. Norma na výrobky (EN: 13830: 2015)

Predpisy o podmienkach vo vnútornom vybavení stavieb a drevostavieb

• STN EN ISO 1683 (01 1626) • Akustika. Vybrané referenčné veličiny pre hladiny v akustike podľa ISO. (EN ISO 1683: 2015, ISO 1683: 2015)

• STN EN ISO 3098-1 (01 3116) • Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 1: Všeobecné požiadavky stanovené normou ISO (EN ISO: 3098-1:2015, 3098-1:2015)

• STN 33 2000-8-1 (33 2000) • Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Energetická účinnosť. (HD 60364-8-1: 2015, mod. IEC 60364-8-1: 2014)

• STN EN 60598-2-20 (36 600) • Svietidlá. Časť 2-20: Osobitné požiadavky. Svetelné reťazce (EN 60598-2-20: 2015, IEC 60598-2-20: 2014)

• STN EN 60598-2-21 (36 600) • Svietidlá. Časť 2-21. Osobitné požiadavky. Svetelné hadice (EN 60598-2-21: 2015, IEC 60598-2-21: 2014)

• STN EN 50615 (36 1055) • Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na zariadenia na prevenciu pred požiarom a potlačenie požiaru na elektrických platniach (varných paneloch) (EN 50615: 2015)

• STN EN 54-27 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 27: Dymové hlásiče na kontrolu vzduchotechnických potrubí (EN 54-27: 2015)

Iné predpisy, so súvislosťou pri spracovaní dreva

• STN EN ISO 23125 (20 0702) • Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Sústruhy (EN ISO 23125: 2015, ISO: 23125: 2015)

• STN P CEN/TS 16766 (65 9803) • Rozpúšťadlá založené na biomase. Požiadavky a skúšobné metódy (CEN/TS 16766: 2015)

Celý rozsah augustového Vestníka je 23 strán. Obsahuje aj 9 zmien a 9 opráv doterajších noriem.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina