archív aktualít rok 2015

II. kolo prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium drevárstva na TU vo Zvolene

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TUZVO 1Dodatočné prihlášky na štúdium drevárskych programov na Technickej univerzite vo Zvolene v akademickom roku 2015/16 si môžu uchádzači uplatniť ešte v priebehu týždňa. Prihlášky na II. kolo prijímacieho konania treba poslať do 10. augusta 2015 elektronickou alebo papierovou formou.

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene je orientovaná na vysokoškolskú výučbu v širokom spektre drevárskych disciplín, na komplexný výskum a využitie dreva. Je jedinou fakultou s týmto zameraním na Slovensku. Dekan Drevárskej fakulty TU vo Zvolene vyhlásil II. kolo prijímacieho konania pre vybrané bakalárske študijné programy v akademickom roku 2015/16. Prijímacie konanie bude bez účasti uchádzača – iba na základe prihlášky a podkladov budúceho poslucháča.

Študijné programy majú formu denného a externého štúdia:
•    Drevárska technológia                        
•    Výroba nábytku
•    Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
•    Drevené stavby
•    Prevádzka strojov a zariadení (len denné štúdium)
•    Podnikový manažment v drevárskom a nábytkárskom priemysle
•    Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (len externé štúdium).

Drevárska fakulta vo Zvolene má 2 tisíc študentov vo všetkých formách študijných programov a stupňoch vzdelávania. Výučba podľa novo akreditovaných študijných programov prebieha od akademického roku 2005/6. Štúdium je založené na kreditovom systéme. Poradie študentov pre prijatie na študijné programy na základe výberového prijímacieho konania – bez vykonania prijímacích skúšok – sa stanoví na základe dosiahnutých študijných výsledkov zo strednej školy. Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplniť prihlášku a vytlačiť priamo zo systému. Musí zároveň zaplatiť poplatok za prijímacie konanie.

Výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na adrese: www.tuzvo.sk – rýchle linky Univerzitný informačný systém / prijímacie konanie / výsledky prijímacieho konania / rodné číslo uchádzača. Počet prijatých študentov na dennú formu štúdia stanovuje vedenie fakulty.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina