archív aktualít rok 2015

Najväčší zdroj zisku lesníkov na Slovensku tvoria tržby za predaj dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les4mLesné hospodárstvo na Slovensku zaznamenalo za uplynulý rok zisk 51,62 mil. €. Oproti roku 2013 je zisk vyšší o 20,09 mil. €. Štátne lesy sa na tomto zisku podieľajú iba štvrtinovým objemom (13,3 mil. €), ostatné zisky plynú pre súkromných vlastníkov lesov a pôdy.

Celkové tržby lesných podnikov (štátnych aj neštátnych) tvorili v roku 2014 532,88 mil. € a oproti roku 2013 vzrástli o 13,15 %. Tržby za predaj dreva boli v objeme 430,18 mil. €, keď vzrástli o 11,81 %. Nárast tržieb za predaj dreva v štátnych podnikoch bol o 0,5 %, v neštátnych podnikoch o 25,3 %.

Zisky neštátnych lesov boli ovplyvnené zvýšeným objemom náhodnej kalamitnej ťažby. Víchrica Žofia z 15. mája 2014 celoplošne vyvrátila a polámala 5,24 mil. m³ dreva, z toho 3,15 mil. m³ listnatého a 2,08 mil. m³ ihličnatého dreva. LESY SR, š.p. zaevidoval 2,15 mil. m³ poškodených stromov. Najviac postihnuté boli odštepné závody Rimavská Sobota (370 tis. m³), Beňuš (307,5 tis. m³) a Revúca (295 tis. m³).

Výrazný nárast tržieb za predaj dreva z celkového hospodárenia v slovenských lesoch v roku 2014 vo výške 430,18 mil. € tvoril 81,7 % výnosov, z neštátnych lesov až 88,64 % príjmov.

Zdroj: www.land.gov.sk

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina