archív aktualít rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2015

• ČSN EN 13141-6 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty
• ČSN EN 13071-2+A1 (26 9383) • Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem – Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země
• ČSN IEC 60050-651 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím
• ČSN 33 2000-7-753 ed. 2:2015 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy (oprava 1)
• ČSN EN 54-31 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
• ČSN EN 60320-3 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 3: Normalizační listy a měrky
• ČSN EN 61199 ed. 3:2012 (36 0278) • Jednopaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost (změna A2)
• ČSN EN 62031:2009 (36 0701) • Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (oprava 1)
• ČSN EN 15632-1+A1 (38 3376) • Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 15632-2+A1 (38 3376) • Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 15632-3+A1 (38 3376) • Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 73 (49 0685) • Ochranné prostředky na dřevo – Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky – Postup odvětráváním
• ČSN ISO 10508 (64 6477) • Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování
• ČSN EN ISO 4618 (67 0010) • Nátěrové hmoty – Termíny a definice
• ČSN EN ISO 2813 (67 3066) • Nátěrové hmoty – Stanovení lesku nátěru při úhlu 20°, 60° a 85°
• ČSN EN 14195 ed. 2 (72 3612) • Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14195:2005 (72 3612) • Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 1634-1 (73 0852) • Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
• ČSN EN 13823+A1 (73 0881) • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
• ČSN EN 13823:2010 (73 0881) • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (změna Z1)
• ČSN EN 16481 (73 1703) • Dřevěná schodiště – Navrhování únosnosti – Metody výpočtu
• ČSN EN 1075 (73 1764) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
• ČSN 73 4201:2010 (73 4201) • Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (změna Z2)
• ČSN EN 1263-2 (73 8114) • Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
• ČSN EN 1013+A1 (74 7707) • Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1013:2013 (74 7707) • Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

Technické normy zrušené k 1. 7. 2015

• ČSN 72 2632 (72 2632) • Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení (platila od: červenec 1980)
• ČSN 72 2633-1 (72 2633) • Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky (platila od: duben 1980)
• ČSN 73 8120 (73 8120) • Stavební plošinové výtahy (platila od: září 1985)
• ČSN EN 14806 (77 0320) • Obaly – Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku (platila od: únor 2006)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina