archív aktualít rok 2015

Drevené schody vyrobené pre maturitu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SchodyZM 1mNávod ako skonštruovať a vyrobiť drevené schody tvorí maturitná práca Petra Kuťku, žiaka SOŠ polytechnickej Zlaté Moravce. Spolu s návrhom a výrobou učebnej pomôcky „Drevené schody“ vypracoval aj teoretickú časť pre konštrukciu výrobku.

Komplexná odborná maturitná práca čerpá poznatky technologických častí z predmetov: konštrukčné cvičenia, technológia výrobkov, výrobné zariadenia a stroje, ekonomika a podnikanie, životné prostredie. V projekte rozpracoval postup pri návrhu, výbere materiálu, využitie strojného zariadenia. Podľa neho zhotovil model drevených schodov zo smrekového reziva. Jednotlivé schody a schodnice sú spojené na kolík. Pedagogickým poradcom pri zhotovení učebnej pomôcky bol Bc. Roman Gálik.

SchodyZM 2mZa účelom využitia modelu si učiteľ na vyučovaciu hodinu donesie iba dosky a podrobne vysvetlí celý technologický postup zhotovenia a postavenia schodov v interiéri. Všetky diely sú v mierke a ich zostavením môže demonštrovať celý proces výroby.

Peter Kuťka absolvoval na SOŠ polytechnickej Zlaté Moravce 3-ročný učebný odbor stolár a pokračoval s 2-ročnou nadstavbou v študijnom odbore Drevárska a nábytkárska výroba. Obsah maturitnej práce obhajoval v pondelok 11. 5. 2015.

Výrobok bol úspešný na výstave Mladý tvorca 2015 v Nitre, kde súťažil o cenu TOP výrobok v kategórii Drevárska výroba. Medailové ambície však nedosiahol.

Na výstave školu ocenili ako vzorový počin pri realizácii inovácií a technickej tvorivosti žiakov. V kategórii SPEKTRA získala SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 1. miesto, ktoré predstavuje finančný grant na modernizáciu školy v hodnote 7 tisíc €.      

 

Foto: Drevené schody a ich tvorca Peter Kuťka. Foto Dr. Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina