archív aktualít rok 2015

Výroba nábytku v ČR loni díky exportu vzrostla o více než tři miliardy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ACN TK15 mExport českého nábytku za posledních 6 let stoupl z 6,36 % v roce 2009 na loňských 19,6 % a meziročně (v porovnání s rokem 2013) o více jak 5 %.

Díky tomu se v roce 2014 produkce tuzemských výrobců nábytku zvedla z předloňských necelých 37 mld. Kč na téměř 40 mld. Kč, což je oproti původnímu předpokladu Asociace českých nábytkářů z loňského září (necelé 2 mld. Kč) nárůst o více jak 3 miliardy korun. Tyto pozitivní výsledky jsou o to cennější, že je čeští producenti na rozdíl od výrobců z některých jiných zemí EU dosáhli bez výraznější podpory státu.

ACN graf1

ACN graf2

Tyto a další informace zveřejnila AČN na tiskové konferenci uspořádané první den 5. ročníku mezinárodních veletrhů FOR FURNITURE A FOR OFFICE na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech.

„Výše uvedené pozitivní výsledky českého nábytkářského průmyslu jsou ale bohužel provázeny vlažným nárůstem tuzemské spotřeby nábytku v letech 2012 až 2014, který je setrvale malý. Vzhledem k faktu, že dochází k permanentnímu růstu objemu dováženého nábytku ze zahraničí a zároveň se zvyšuje podíl importu na tuzemské spotřebě, je zcela zřejmé, že za pozitivním vývojem českých výrobců nábytku na poli výroby stojí především jejich exportní úspěšnost, která dosáhla téměř 20 %,“ zkonstatoval na úvod tiskové konference tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš, poukazujíc při tom na graf č. 4, který demonstruje „roztahující se nůžky“ mezi tuzemskou produkcí nábytku a tuzemskou spotřebou.

Největšími importéry nábytku do České republiky jsou zejména velké specializované nábytkářské markety. Na druhou stranu je potřeba říci, že čeští výrobci nábytku dodávají do všech velkých tuzemských specializovaných řetězců. Největší podíl na importu nábytku do ČR mají Polsko 26,54 % a Čína 17,8 %.

ACN graf3

ACN graf4

Zatímco export nábytku z ČR nabývá v posledních letech na důležitosti, naproti tomu podnikatelé v tomto oboru jsou podle AČN zneklidněni nevyhovující a zastaralou exportní koncepcí ze strany státních institucí. „Ministerstvo průmyslu a obchodu i agentura CzechTrade stále bohužel razí tradiční způsob rozdělování podpory na plochu společného stánku na zahraničních veletrzích. Jedná se o zastaralý koncept, který se nehodí pro menší státy velikosti ČR a pro odvětví výroby nábytku je naprosto nevyhovující,“ pokračoval Ing. Lukeš s tím, že rovněž nevyhovující respektive nulová je i koncepce státu ve věci podpory exportu ostatních výrobků na bázi dřeva. A to v tom smyslu, že na rozdíl od éry socialismu, kdy byl v bývalém Československu kritizován vývoz kulatiny v řádech stovek tisíc kubíků, se dnes export měří na miliony kubíků a kompetentním orgánům to evidentně nevadí.

Zdroj: AČN

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina