archív aktualít rok 2015

Drevostavba roka 2014 – vyhodnotenie odbornej komisie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DrevodomEko 1V dňoch 2. až 9. 3. 2015 prebehlo súťažné konanie odbornej komisie na výber „Drevostavby roka 2014“. Súťaž organizoval Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Sekcia drevostavieb, s cieľom podpory dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve a s cieľom propagácie popredných výrobcov drevostavieb, členov ZSD SR.

Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, vedúci Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte, Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – docent na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, odborník na drevené stavebné konštrukcie, Ing. Jozef Bednar, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.

Nominovaných bolo 10 návrhov realizovaných drevostavieb, ktoré zastupovali jednotlivých výrobcov:
1.   Individuálna drevostavba, autor projektu Ing. arch. Eva Kutišová, zhotoviteľ Atrium SK s.r.o.
2.   Zrubový dom Lucia, autor projektu a zhotoviteľ Drevodom Orava s.r.o.
3.   Rodinný dom Magdaléna, autor projektu Ing. Vladimír Garaj, zhotoviteľ DREVOSEN s.r.o.
4.   Permakultúrna ekofarma NED Malá Lehota, autor projektu Ing. Katarína Husárová Voleková, zhotoviteľ Drevstav Slovakia s.r.o.
5.   Rodinný dom v Kováčovej, ZD 001 Javor, autor projektu Ing. arch. F. Lehocký a ForDom s.r.o., zhotoviteľ ForDom s.r.o.
6.   Montovaný bungalov RD Harmony 7, autor projektu a zhotoviteľ Haas Fertigbau s.r.o.
7.   Rodinný dom Žilina Gbeľany – Južné Terasy, autor projektu Ing. Katka Ihnatišinová, zhotoviteľ J.K. Slovakia s.r.o.
8.   Largo 122 Limbach, autor projektu a zhotoviteľ Moderné domy.sk zastúpenie RD Rýmařov na Slovensku
9.   Krytý bazén pri rodinnom dome, autor projektu Ing. arch. Mária Čierniková, zhotoviteľ MPA Drevodom s.r.o.
10. Rodinný dom, autor projektu Štefan Koričanský, zhotoviteľ Vida domy s.r.o.

Zvoleným kritériom súťaže bola  komplexná architektonická a stavebná kvalita. Výber prebehol na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie. 

Výsledky súťaže:

  • Prvé miesto: Permakultúrna ekofarma – NED Malá Lehota od firmy Drevstav Slovakia s.r.o., Nová Baňa
  • Druhé miesto: Rodinný dom v Kováčovej od firmy ForDom s.r.o., Zvolen
  • Tretie miesto: Rodinný dom Žilina Gbeľany – Južné Terasy od firmy JK Slovakia s.r.o., Lipany
  • Štvrté miesto: Krytý bazén pri rodinnom dome od firmy MPA drevodom s.r.o., Nová Dubnica

Slovné zhodnotenie:

DR2014 Drevstav m1. miesto: Permakultúrna ekofarma – NED Malá Lehota od firmy Drevstav Slovakia s.r.o.
Pôsobivý architektonický vzhľad, kombinácia s drevom aj v exteriéri veľmi pekne zapadne do terénu, jednoduchá a účelná dispozícia. Dvojgeneračný rodinný dom „ekofarmy“ v M. Lehote s úžitkovou plochou 128,53 m2 autorka rieši rozvinutím pozdĺžneho pôdorysu v jednoúrovňovom bývaní po vrstevnici svahu s výhľadom na priľahký pozemok záhrady i okolitú scenériu. Nevýhodu terénneho výškového rozdielu medzi rodinným domom a jeho záhradnou časťou vyvažuje návrhom obytnej terasy a gangovou úpravou po celej južnej dĺžke fasády, ktorej „humánnosť“ podporuje vo výraze prírodného teplého materiálu dreva v podobe obkladov obvodových stien, povrchovej úpravy podláh, zábradlí i pergoly, nielen v priestore hlavnej terasy, ale aj v prestrešení gangov v podobe slnolamov – pergolovito perforovaných riešení častí ukončenia prestrešení.

DR2014 ForDom m2. miesto: Rodinný dom v Kováčovej od firmy ForDom s.r.o.
Rodinný dom v Kováčovej rieši harmonickým spôsobom nároky na funkčno-prevádzkové vzťahy, architektonicko-kompozičné parametre v nadväznosti na dobu, materiálové i ekonomické možnosti a požiadavky budúceho majiteľa, resp. užívateľa stavby. Riešenie vo svoj prospech využíva terénnu konfiguráciu pozemku a širšie väzby: orientáciu domu vzhľadom na osvetlenie, oslnenie či vzťah k prístupovým komunikáciám. Samotná dispozícia využíva miernu konfiguráciu terénu, čo je výrazným kladom v nadväznosti obytného priestoru k záhradným úpravám pozemku a jeho kladným zhodnoteniam vo väzbe na bezprostredné vnímanie životného prostredia v ponímaní obytnej funkcie. Veľmi dobrý koncept energeticky hospodárnej budovy v trendoch vízie 2020.

DR2014 JKSlovakia m3. miesto: Rodinný dom Žilina Gbeľany – Južné Terasy od firmy JK Slovakia s.r.o.
Rodinný dom v Žiline na úžitkovej ploche 93 m2 autorka rieši v svahovitom teréne preferujúc jednoduché jednoúrovňové riešenie celej dispozície interiéru v zmysle nášho najväčšmi časovo využívaného životného prostredia – priestoru nášho bytu s preferenciou výhľadov na záhradu a okolitú scenériu. Funkčno-dispozične je RD riešený veľmi racionálne, využívajúc pozdĺžne riešenie dispozičných väzieb jednotlivých priestorov v nadväznosti na vrstevnicu terénu vrátane garážovania autodopravy. Terénny rozdiel obytnej časti a záhrady domu vtipne rieši vonkajším krytým exteriérovým krivočiarym schodiskom, ktoré prepája južnú terasu s vonkajšou tzv. “letnou kuchynkou“ v parteri medzi základovými piliermi rodinného domu. Účelné využitie drevných kompozitných materiálov a obkladov v trendoch súčasnosti.

DR2014 MPA m4. miesto: Krytý bazén pri rodinnom dome od firmy MPA drevodom, s.r.o.
Stavba krytého bazéna zaujme predovšetkým jednoduchosťou hmotovo-priestorového riešenia. Autorka sedlovou strechou prekrýva pozdĺžnu pôdorysnú formu dispozície a priznáva v interiéri stavebno-konštrukčné riešenie vodorovného nosného systému v drevenej konštrukcii. Z exteriérového hľadiska zjednocuje farebnosť povrchov v dreve a presklených výplní otvorov v tmavom tóne, čo dáva možnosť objekt vnímať kompozične ucelene a zároveň dáva vyniknúť priznanej textúre dreveného materiálu. Drevo je tu priznané v plnej kráse bez kompromisov. Vzhľadom na účel objektu by sa vyžadovala kvalitnejšia tepelná ochrana.

 

Laická verejnosť môže v súťaži Drevostavba roka 2014 naďalej hlasovať na internete www.mojdom.zoznam.sk (do 25. 3. 2015), ale aj priamo na veľtrhu CONECO RACIOENERGIA v Bratislave (25.–28. 3. 2015). Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina