archív aktualít rok 2015

Diskusné fórum počas veľtrhu: Nájdu slovenské talenty dizajnu uplatnenie doma?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NaB2015 Diskusia mZväz spracovateľov dreva SR v úzkej súčinnosti so Slovenským centrom dizajnu (organizátor časti Fórum dizajnu v rámci veľtrhu Nábytok a bývanie 2015 v Nitre) a čestným hosťom veľtrhu Mgr. art. Michalom Staškom sa v Diskusnom fóre (11. 3. 2015) venovali téme „Slovenské talenty a ich uplatnenie doma – áno či nie?“.

Tému z rôznych aspektov obracali pod patronátom prezidenta ZSD SR Ing. Igora Patráša „starí dizajnéri“: prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. doc. Akad. sochár René Baďura a Katarína Hubová spolu s mladými z nastupujúcej generácie dizajnérov Mgr. Elena Farkašová, Júlia Kaštielová a Mgr. art. Michal Staško. Celú diskusiu moderoval generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník.

Auditórium tvorili najmä študenti dizajnu z Technickej univerzity Zvolen. Hneď na úvod Michal Staško – nositeľ Krištáľového krídla 2013 za produktový a interiérový dizajn, im z pozície Čestného hosťa veľtrhu odporučil: „Nenechajte sa odradiť, musíte vytrvať v rozbehnutej práci. Ak sa vám podarí vytvoriť správny produkt, ďalšie budú nasledovať. Výrobné firmy to ocenia. Úspešný výsledok príde, ak skĺbite kombináciu talentu so vzdelaním. Niekto požaduje od dizajnéra výraznú remeselnú zručnosť, iní chcú vyspelé jazykové znalosti. Možností uplatnenia dizajnérov na Slovensku je dostatok.“

Tvorbe dizajnu sa venovali aj 2 odborné konferencie, ktoré obsahovo pripravila poradenská firma Gregor a spol. s.r.o.

Na konferencii „Trendy v bývaní 2015“ (10.3.2015) odzneli referáty na témy:
„Ekológiu, prírodu v byte na svetových veľtrhoch 2014 a 2015“ priblížila doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. (Mendelova univerzita v Brne)
„Úložné priestory bytu 3. tisícročia“ detailne uviedol Ing. arch. Hynek Maňák, PhD. (Mendelova univerzita v Brne)
„Čalúnený nábytok pre odpočinok aj flexibilné formy práce“ podrobne predstavila Ing. Helena Prokopová (predsedníčka Sektorovej rady pre drevospracujúci a papierenský priemysel v ČR).

Odborná konferencia „Dizajn nábytku a bytových doplnkov“ (12.3.2015) umožnila prezentovať prednášky vysokoškolských pedagógov na slovenských školách aj v súvislosti s prepojením na výrobnú sféru:
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (Fakulta architektúry STU Bratislava) a doc. Akad. soch. René Baďura (Drevárska fakulta TU Zvolen).

Foto: Účastníci diskusného fóra v rámci sprievodného programu veľtrhu Nábytok a bývanie 2015 v Nitre

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina