archív aktualít rok 2015

Drevostavba roka 2014 – internetové hlasovanie v SR sa už začalo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DrevodomEko 1Od roku 2008 do roku 2014 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5 % na viac ako 10 %. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomujem potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30 %.

„Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Na Slovensku sa boríme predovšetkým s legislatívnymi prekážkami, ktoré sa premietajú do našich požiarno-bezpečnostných predpisov a vnímajú drevo ako horľavý materiál. Pritom prax z okolitých krajín nás presviedča o tom, že drevo má voči tzv. nehorľavým materiálom často oveľa väčšie výhody aj z tohto aspektu“, hovorí predseda sekcie, Ing. Ján Sitek z firmy Drevodom Orava.

Spájanie síl, hľadanie spoločných podporných argumentov a ich prezentácia pred odbornou i laickou verejnosťou, drobná presvedčovacia práca a poukazovanie na pozitívne príklady. To všetko v spojení s kvalitnou remeselne zvládnutou výrobou a montážou sú kroky, ktoré spolu s prijatím nevyhnutných legislatívnych zmien pomaly ale isto napĺňajú potenciál drevostavieb nielen v individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku.

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať  členovia ZSD SR. Aj v tomto roku zorganizovala súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR mohli nominovať svoje hotové realizácie za rok 2014. V tomto roku bolo nominovaných 10 stavieb.

S nominovanými stavbami sa môže verejnosť zoznámiť nielen v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk. Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická.

Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, ale aj priamo na výstavách Nábytok a bývanie 2015 v Nitre (10.–15. 3. 2015) a CONECO RACIOENERGIA v Bratislave (25.–28. 3. 2015). Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Výsledky súťaže vyhlási odborná porota na výstave Nábytok a bývanie 2015 v Nitre (10.–15. 3 .2015) a CONECO 2015 v Bratislave (25.–28. 3. 2015) a výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí SD ZSD SR po výstave CONECO 2015 v Bratislave.

Zdroj: TS ZSD SR

Foto: Pozoruhodný objekt rodinného domu a ekofarmy. Majiteľ dvojgeneračného domu ho vybudoval ako útočisko pred veľkomestom. Drevodom je ekologický pri stavbe a počas užívania, nenáročný na prevádzku

DrevodomEko 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina