archív aktualít rok 2015

Oprava normy o požiarnej bezpečnosti v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PoziarNový vestník noriem, ktoré vstupujú do platnosti od 1. marca 2015 má v časti Oprava uvedenú zmenu normy STN EN ISO 13943/01 (92 0102) Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008).

Marcový vestník ÚNMS SR uvádza zoznam nových noriem v SR, celkom 37 nových záväzných predpisov:

• STN EN 13501-6 (92 0850) • Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie elektrických káblov na oheň (EN 13501-6: 2014).

• STN 72 7221-1 (72 7221) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 1: Typy stavebných konštrukcií a kódy použitia.

• STN 72 7221-2 (72 7221) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia.

• STN 72 7221-3 (72 7221) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Účel použitia.

• STN EN 1487 (13 5800) • Armatúry budov. Hydraulická bezpečnosť skupín. Skúšky a požiadavky. (EN 1487: 2014)

• STN EN 81-20 (27 4003) • Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb. (EN 81-20: 2014)

• STN EN 353-1 (83 2619) • Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia na kotviacom vedení. Časť 1: Záchytné zariadenia na pevnom kotviacom vedení. (EN 353-1: 2014)

• STN EN ISO 16 559 (65 7401) • Tuhé biopalivá. Terminológia, definícia a opis podľa ISO 16559: 2014. (EN ISO 16559: 2014; EN ISO: 16559: 2014/ Cor. Aug.: 2014; ISO 16559: 2014).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina