archív aktualít rok 2015

Podpora malých firem v Jihočeském kraji

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP10Od 6. února 2015 mohou malí podnikatelé z Jihočeského kraje předkládat své projekty a žádosti o finanční podporu z grantového programu kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech.

Cílem programu je zajištění růstu konkurenceschopnosti jihočeského hospodářství prostřednictvím podpory malých podnikatelů v tzv. hospodářsky slabých oblastech Jihočeského kraje, které se vyznačují nižší životní úrovní obyvatelstva, nízkou hustotou osídlení, nadprůměrnou nezaměstnaností a nižším stupněm ekonomického rozvoje. V rámci schváleného rozpočtu jihočeského kraje bylo pro rok 2015 na tuto oblast vyčleněno 1,5 mil. Kč.

Program je určen podnikatelům do 5 zaměstnanců se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu, kteří podnikají ve vybraných regionech Jihočeského kraje a kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva roky. Investice mohou být směřovány do pořízení nových či  modernizovaných výrobních strojů, zařízení nebo technologií, včetně investic do úsporných opatření. Dále je program určen i pro stavební úpravy stávajících provozních prostor, či jejich rozšíření, s výraznou podporou podnikatelských aktivit, při kterých dochází k revitalizaci či využívání objektů typu brownfields a projektů, při kterých dojde k tvorbě pracovních míst, a to jak stálých, tak sezónních či krátkodobějších úvazků.

Do programu může podat jeden žadatel maximálně jednu žádost. Maximální výše grantu je 200 000 Kč s požadovanou minimální spoluúčastí žadatele 50 %. Žádosti se mohou podávat do 27. února na adresu Jihočeského kraje.

Druhým z programů zaměřených na podporu podnikatelů v regionu je Program zvýhodněných úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji, jehož cílem je podpora ve formě zvýhodněných úvěrů na realizaci podnikatelských projektů podnikatelů do 50 zaměstnanců. Poskytovatelem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, která finanční prostředky spravuje. Podnikatelé mohou díky tomuto programu získat zvýhodněné financování na rozšíření svých provozoven, pořízení strojů, ale i zásob, a to až do výše 1 mil. Kč. Zapojit se mohou i začínající podnikatelé, kteří prostřednictvím úvěru získají startovací finance na své podnikatelské nápady. Žádosti do tohoto programu bude možné podávat v termínu od 20. března do konce roku nebo do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Přehled grantů a příspěvkových programů, které jsou aktuální pro podávání žádostí, včetně přiložených materiálů pro zpracování žádostí kontaktů naleznete zde.

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina