archív aktualít rok 2015

Transparentná ponuka dreva na spracovanie formou elektronickej aukcie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina buk skladkaPrvou tohtoročnou elektronickou aukciou dreva bude zajtrajšia EAD (27.1.2015) formou ponuky guľatiny zo š.p. Lesy SR. V 20 aukciách ponúknu 14.800 m³ dreva, dreviny smrek, jedľa budú mať 5 ponúk, borovica 1 ponuku, buk 14 ponúk. Detaily uvádza www.lesy.sk a každý účastník musí rešpektovať aukčný poriadok.

Podrobnosti o aukčnom poriadku sú uvedené na rovnakej stránke. Lesy SR, š.p. organizujú EAD každý štvrťrok.

Prehľad o ponuke elektronickej aukcie dreva 27. januára 2015:

OZ Lesy SR, š.p.

sortiment

drevina

ponuka (m³)

min. nákup (m³)

cena

dražba od-do

162. Prievidza

III.A,B,C

smrek, jedľa

300

100

79,0 €

9:00-9:20

163. Považská Bystrica

III.A,B,C

smrek, jedľa

1000

100

78,0 €

9:00-9:35

164. Považská Bystrica

III.A,B,C

borovica

1000

100

61,0 €

9:00-9:50

165. Námestovo

III. agregát (2,5 m)

smrek, jedľa

500

100

50,0 €

10:00-10:20

166. Kriváň

III. agregát

smrek, jedľa

1000

100

65,0 €

10:00-10:35

167. Vranov

ihličnatá vláknina

smrek, jedľa

500

100

32,0 €

10:00-10:50

168. Šaštín

III.D

buk

500

100

48,5 €

11:00-11:20

169. Šaštín

listnatá vláknina

buk

500

100

43,0 €

11:00-11:35

170. Smolenice

listnatá vláknina

buk

1000

100

43,0 €

11:00-11:50

171. Topoľčianky

listnatá vláknina

buk

1000

100

43,0 €

12:00-12:20

172. Prievidza

listnatá vláknina

buk

1000

100

43,0 €

12:00-12:35

173. Prievidza

III.D

buk

1000

100

46,5 €

12:00-12:50

174. Trenčín

listnatá vláknina

buk

500

100

43,0 €

13:00-13:20

175. Trenčín

III.D

buk

1000

100

46,5 €

13:00-13:35

176. Považská Bystrica

listnatá vláknina

buk

500

100

43,0 €

13:00-13:50

177. Žarnovica

listnatá vláknina

buk

1000

100

43,0 €

14:00-14:20

178. Žarnovica

III.D

buk

500

100

46,5 €

14:00-14:35

179. Kriváň

III.D

buk

500

100

46,5 €

14:00-14:50

180. Trenčín

listnatá vláknina

buk

1000

100

43,0 €

15:00-15:20

181. Trenčín

III.D

buk

500

100

46,5 €

15:00-15:35

Odštepné závody š.p. Lesy SR celkom ponúknu 14.800 m³ dreva, každá ponuka nákupu musí mať najmenej 100 m³. V ponuke prevažuje buk (6 ponúk v kvalite III.D, 8 ponúk listnatej vlákniny), celkom 14 ponúk. Posledný údaj v tabuľke predstavuje čas dražby.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina