archív aktualít rok 2015

Zamestnávatelia sa budú môcť podieľať na praktickom vzdelávaní

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyroba SANASExperimentálne overujú formy duálneho vzdelávania v SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves. Partnerom od 1.9.2014 je výrobca nábytku SANAS, a.s. Sabinov. Teoretické vedomosti si žiaci študijného odboru Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby dopĺňajú získavaním zručnosti priamo pri výrobných linkách pri obsluhe strojov.

Nový zákon o duálnom vzdelávaní schválila vláda SR na mimoriadnom zasadnutí 9.1.2015. Cieľom je plynulý prechod stredoškolákov na trh práce bez potreby ďalšieho preškolenia. Zamestnávatelia uzatvoria zmluvy priamo so študentmi a budú im prispievať formou odmeny za vykonanú prácu. Firma získa za poskytovanie praktickej výrobnej činnosti od štátu daňové úľavy.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1.9.2015. Vláda vyčlenila na jeho realizáciu pre zainteresované firmy sumu 26 mil. € do roku 2018. Minister školstva Juraj Draxler zvýraznil, že súčasťou sú aj motivačné štipendiá pre nedostatkové učebné a študijné odbory. Výhodou je, že zákon rieši celú problematiku praktického vyučovania v rámci odborného vzdelávania. Školu odbremení od nákladného vybavenia školských dielní, keď sa budú zaškoľovať vo firmách na jej strojnom a technologickom vybavení – na ktorom budú pracovať po skončení školy.

Predstavitelia zamestnávateľských zväzov nesúhlasia s predloženým návrhom. Na zasadnutí tripartity (5.1.2015) síce zákon podporili, no konečné znenie by malo byť výsledkom zhody všetkých sociálnych partnerov. Nepáči sa im, že štát im ukladá množstvo povinností a nevytvára podmienky na vstup do systému. Navrhovaných 70 € na žiaka je nedostatočné. Firma musí žiakom financovať náklady na ubytovanie, stravovanie, cestovanie, poskytovať vreckové.

Celú administratívnu záťaž prechodu na duálne vzdelávanie presunuli na profesijné organizácie, ktoré nemajú finančné a kompetenčné prostriedky na realizáciu. Nemajú k dispozícii ani finančnú „zálohu“ na pokrývanie nákladov za praktické vzdelávanie (v období, pokiaľ ich firmy uhradia). Sociálni partneri musia nájsť zhodu v realizačných predpisoch zákona – do konca januára 2015. Detaily musia spracovať tak, aby zákon bol predložený na schválenie v Národnej rade SR a vstúpil do platnosti 1.4.2015.

Ilustračné foto (SANAS, a.s.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina