archív aktualít rok 2015

ÚNMZ chystá zrušení některých ČSN pro dřevaře a čalouníky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. ledna 2015 ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2015 seznam českých technických norem (ČSN) třídy 49 – Průmysl dřevozpracující a třídy 80 – Textilní suroviny a výrobky, navrhovaných ke zrušení.

Důvodem pro jejich zvažované zrušení je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody. Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení některé z těchto ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 12. 2. 2015) na níže uvedených adresách ÚNMZ.

Seznam ČSN tříd 49 a 80 navržených na zrušení

• ČSN 49 0645 (49 0645) • Zkoušení jakosti usušeného dřeva (Zkouška zkornatění dřeva) (vydaná 20. 5. 1964)
• ČSN 49 0830 (49 0830) • Ochrana práce. Výroba dřevotřískových desek. Všeobecné bezpečnostní požadavky (vydaná 21. 5. 1986)
• ČSN 49 1581 (49 1581) • Impregnované důlní dříví (vydaná 24. 6. 1980)
• ČSN 80 0834 (80 0834) • Zjišťování užitných vlastností textilií používáním. Všeobecné ustanovení (vydaná 20. 8. 1985)
• ČSN 80 3003 (80 3003) • Bavlnářské tkaniny. Třídění podle vad (vydaná 13. 1. 1976)
• ČSN 80 3005 (80 3005) • Hedvábnické tkaniny. Klasifikace podle vad (vydaná 13. 1. 1976)
• ČSN 80 3006 (80 3006) • Metrové a kusové vlnařské textilie. Klasifikace (vydaná 8. 5. 1991)
• ČSN 80 3012 (80 3012) • Hedvábnické tkaniny. Užitné vlastnosti (vydaná 13. 1. 1976)
• ČSN 80 4205 (80 4205) • Bytové plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad (vydaná 15. 11. 1989)
• ČSN 80 4403 (80 4403) • Plošné textilie. Zjišťování dvoubarevnosti (vydaná 4. 1. 1991)
• ČSN 80 4609 (80 4609) • Lnářské technické metrové textilie. Klasifikace (vydaná 11. 5. 1987)
• ČSN 80 4618 (80 4618) • Lnářské technické a konfekční výrobky. Potahy a rolety. Klasifikace (vydaná 25. 4. 1991)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2500 – Ing. Šuser (třída 49), Ing. Havlů (třída 80), Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 802 111

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina