archív aktualít rok 2015

Ledová kalamita a poptávka po dříví v Rakousku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les v zime 1Podle informací Zemědělské komory Rakouska způsobila ledová námraza v prvním prosincovém týdnu škody v lesních porostech o objemu více než 600 000 m3 kalamitního dříví. Představuje to přibližně 3 % roční těžby.

Nejvíce byly zasaženy spolkové země Dolní Rakousy (400 000 m3) a Štýrsko (190 000 m3). Podíl listnatého dříví na celkových škodách byl nadprůměrně vysoký. Jednalo se převážně o škody zlomem částí stromů s vysokým zastoupením zejména vlákniny a energetického dříví. Této kalamitě předcházely také škody v Tyrolsku a Solnohradsku, které mělo na svědomí množství sněhu napadeného v krátkém časovém období a způsobilo zlomy v porostech.

Ke škodám došlo během hlavní těžební sezóny, z hlediska ochrany lesa je snaha všechny problematicky poškozené stromy co nejdříve odklidit.

Poptávka po jehličnaté kulatině ze strany pilařského průmyslu je poměrně vysoká. Z důvodu promáčené půdy není v některých oblastech možné těžit, podle možností je odklízeno dříví z kalamity. Ceny se ustálily na atraktivní úrovni a dále mají tendenci mírně růst. Smrkové dříví kvality B/C 2b se obchoduje v průměru za 97 eur/m3, rozpětí cen se pohybuje od 91 do 101 eur/m3.

Mezi zpracovateli listnatého dříví je největší zájem především o dub, ořešák černý a jeřáb břek. Zdrženlivá poptávka je po javoru klenu. S výjimkou Dolního Rakouska, kde došlo k mírnému oživení poptávky po bukovém dříví, je zatím trh s tímto sortimentem na slabé úrovni.

Papírenský průmysl, výroba celulózy a desek hlásí dobré zásobování vlákninou, dodávky směřují především z jihu Rakouska. Nižší poptávka je po bukové vláknině.

Z důvodu teplého počasí a vysoké nabídky energetického dříví je málo dynamický trh s energetickými sortimenty, poptávka vázne a sklady jsou poměrně plné. Vyšší poptávka je po štípaném palivovém dříví a tento trh se navzdory vysokým teplotám vyvíjí poměrně dobře.

Zdroj: www.fordaq.com

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina