archív aktualít rok 2014

LEGISLATIVA: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP10Od 1.1.2015 se mění výše minimálních a maximálních vyměřovacích základů, záloh pojistného OSVČ i částky vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro následující kalendářní rok.

Rozhodné částky pro stanovení záloh pro rok 2015:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 25 903 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0273
  • průměrná mzda činí 26 611 Kč

Zálohy na sociální pojištění

Výše minimálních záloh na sociální pojištění pro OSVČ s hlavní činností se od roku 2015 zvyšuje o 49 Kč z 1894 na 1943 Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. 48násobek průměrné mzdy, činí 1 277 328 Kč. Jedná se o částku ročních příjmů, nad kterou nebude odvedeno nemocenské a důchodové pojištění, důchodové spoření (druhý pilíř) a 7% solidární zvýšení daně z příjmů.

Výše minimálních záloh pro vedlejší výdělečnou činnost bude v roce 2015 činit 778 Kč. Stanovená roční rozhodná částka pro vedlejší činnost se zvyšuje na 63 865 Kč.

Výše minimálního nemocenského pojištění OSVČ se nemění. Stejně tak zůstává zachována i rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Účast na nemocenském a tím i důchodovém pojištění vzniká od částky sjednané mzdy, platu, odměny ve výši 2500 Kč.

Zálohy na sociální pojištění 2015

Rok

2014

2015

Maximální vyměřovací základ

1 245 216 Kč

1 277 328 Kč

Minimální roční vyměřovací základ HČ 

77 832 Kč

79 836 Kč

Minimální roční vyměřovací základ VČ

31 140 Kč

31 944 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ

6486 Kč

6653 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ

2595 Kč

2662 Kč

Minimální měsíční záloha HČ

1894 Kč

1943 Kč

Minimální měsíční záloha VČ 

758 Kč

778 Kč

Rozhodná částka pro VČ

62 261 Kč

63 865 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

5000 Kč

5000 Kč

Minimální nemocenské

 115 Kč

 115 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 

 2500 Kč

 2500 Kč

Zálohy na sociální pojištění účastníka 2. pilíře důchodového spoření  

Snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 % platí OSVČ od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti smlouva uzavřená s penzijní společností. A to na základě žádosti podané příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V případě, že OSVČ vstoupila do druhého pilíře až po zahájení samostatné výdělečné činnosti, musí svou účast ve druhém pilíři oznámit příslušné OSSZ nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích podávaném za kalendářní rok, ve kterém do druhého pilíře vstoupila.

Zálohy na sociální pojištění účastníka 2. pilíře

Rok

2014

2015

Minimální výše zálohy při účasti na důchodovém spoření HČ

1700 Kč

1744 Kč

Minimální výše zálohy při účasti na důchodovém spoření VČ

680 Kč

698 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje o 45 Kč ze 1752 na 1797 Kč. Maximální vyměřovací základ původně neměl být stanoven jen v letech 2013 až 2015. Avšak aktuální novelou daňových zákonů se od roku 2015 ruší.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2015

Rok 

2014

2015

Minimální vyměřovací základ

12 971 Kč

13 305,50 Kč

Minimální měsíční záloha

1752 Kč

1797 Kč

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina