archív aktualít rok 2014

LEGISLATIVA: Nová výše stravného a průměrných cen PHM pro cestovní náhrady

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DopravaSe začátkem nového roku pravidelně přichází mimo jiné také změny ve výších stravného a průměrných cen pohonných hmot (PHM) pro účely poskytování cestovních náhrad. Nové sazby, které od 1. ledna 2015 upravuje vyhláška č. 328/2014 Sb., jsou výhodné především pro zaměstnance využívající ke služebním cestám svá soukromá vozidla. Průměrná cena PHM stanovená vyhláškou je totiž výrazně vyšší, než aktuální skutečná cena PHM na čerpacích stanicích, a to až o 6 – 7 Kč na litr.

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP nejméně ve výši:
• 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 ZP (státní sféra) ve výši:
• 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou uplatnit stravné jako daňově uznatelný náklad dle § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů ve výši:
• 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výpočet stravného na zahraniční pracovní cestě

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 ZP zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:
• ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
• ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
• v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci (včetně OSVČ) vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Sazby zahraničního stravného pro rok 2015 stanovuje vyhláška č. 242/2014 Sb.

Krácení stravného

Podle § 163 odst. 2 a 3 ZP zaměstnanci v případě, že mu bylo během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), přísluší stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Pokud zaměstnavatel neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou ZP.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za používání vlastních motorových vozidel se oproti loňsku nezměnila a činí tak podle § 157 odst. 4 ZP za 1 km jízdy nejméně u:
• jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
• osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot (PHM)

Podle § 158 odst. 3 ZP prokazuje zaměstnanec cenu PHM dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup PHM souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem.
V případě, že skutečnou cenu PHM neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro OSVČ. Výše průměrné ceny za 1 litr PHM pro rok 2015 činí:
• 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
• 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
• 36,10 Kč u motorové nafty.

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel a průměrná cena PHM se při výpočtu podle § 189 ZP zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina