archív aktualít rok 2014

Ručné náradie budúcich stolárov ovládli aj žiaci ZŠ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevo SOS Zvolen 1mDeviatakov zo základných škôl vo Zvolene a okolí pozvala SOŠ drevárska Zvolen na súťaž vedomostí a zručností „Drevo v živote človeka“. Chceli podnietiť záujem detí o prácu s drevom a o prípadné stredoškolské štúdium na odbornej drevárskej škole.

Výsledkom súťaže bolo zhotovovanie vtáčích búdok. V teoretickej časti odpovedali na otázky formou písomného testu. V praktickej časti potom vyrábali skutočnú búdku podľa priloženého výkresu. Pozývajúca škola im poskytla materiál a ručné náradie, s ktorým budúci remeselníci pracujú v školských dielňach.

Nad priebehom práce deviatakov dozeralo niekoľko členov Zväzu spracovateľov dreva SR, v čele s prezidentom ZSD SR Ing. Igorom Patrášom. Zručnosť obdivovali aj členovia pracovnej skupiny Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 33 – Spracúvanie dreva.

Drevo SOS Zvolen 2mNajlepší v súťaži:

  1. Jakub Schieber – ZŠ Terézie Vansovej Zvolenská Slatina
  2. Peter Hronček – ZŠ Hriňová
  3. Richard Roško – ZŠ Petra Jilemnického Zvolen

Sponzor súťaže Trendwood – twd s.r.o. Banská Bystrica odmenil najlepších deviatakov v súťaži vecnými cenami.

Zástupca riaditeľa SOŠ drevárskej Zvolen Ing. Pavel Laššák doplnil charakteristiku podujatia: Súťaž bola súčasťou 19. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia SOŠ drevárskej Zvolen „Javor 2014“ a Dňa otvorených dverí. Túto drevársku priemyslovku premiestnili z Liptovského Hrádku do Zvolena 1. septembra 1963 a začali v nej vyučovať študijný odbor „Piliarstvo a pridružená výroba“. Pôvodnú Štátnu drevársku piliarsku školu založili v Liptovskom Hrádku v roku 1922, pred 60-timi rokmi (1954) vytvorili 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina