archív aktualít rok 2014

Ako slovenské malé a stredné podniky riadia náklady na kvalitu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cena za kvalitu mNárodnú cenu SR za kvalitu 2014 udelili aj za najlepšie publicistické prínosy v oblasti kvality práce, produkcie a života. V 7. ročníku ankety posudzovali vývoj riadenia kvality prostredníctvom vedeckého príspevku aj v podnikoch odvetvia spracovania dreva SR.

Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku udelili Národnú cenu za kvalitu 2014 v piatich kategóriách. Cieľom je získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. V kategórii Najlepší vedecký príspevok získal cenu kolektív autorov pod vedením prof. Ing. Anny Šatanovej, CSc., z Bankového inštitútu VŠ v Banskej Bystrici. Dvaja členovia autorského kolektívu sú z Katedry podnikového hospodárstva Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene: doc. Ing. Marek Potkány, PhD. a Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. Kolektív autorov doplnili: prof. Ing. Ján Závadský, PhD., Ing. Miroslava Holíková, PhD. a Ing. Zuzana Závadská, PhD.

Vedecký článok mapuje ako slovenské malé a stredné podniky riadia náklady na kvalitu. Empirická štúdia v závere formuluje návrh modelov pre záujem výrobných firiem zapojiť sa do riadenia kvality a jej dôsledné uplatňovanie. Vedecká štúdia „How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model“. Štúdiu uverejnil 21. mája 2014 vedecký karentovaný časopis Total Quality Management and Business Excellence vo svetovom renomovanom vydavateľstve Francis & Taylor.

Ceny odovzdali na slávnostnom večeri predstavitelia koordinátora štátnej politiky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Za prítomnosti prezidenta Andreja Kisku prevzali nominanti aj Národnú cenu za spoločenskú zodpovednosť 2014, Top manažér kvality 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR. Národnú cenu za kvalitu 2014 v kategórii Najlepší vedecký príspevok prevzala vedúca autorského kolektívu prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. a spoluautorka Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.

Foto: Ocenení autori, ktorí získali Národnú cenu za kvalitu 2014 v SR. Na fotografii (v strede) prezident SR Andrej Kiska, pred ním prof. Anna Šatanová a Ing. Mariana Sedliačiková z kolektívu za najlepší vedecký príspevok vo svetovom karentovanom odbornom časopise

Cena za kvalitu V

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina