archív aktualít rok 2014

Učebné odbory tesár a stolár so stabilným počtom žiakov pre stavebníctvo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tesari SOS Zilina 1mZlúčením dvoch SOU stavebných v Žiline vytvorili SOŠ stavebnú, ktorá sa stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo. Škola (sídlo má na Tulipánovej ul.) kladie dôraz na 3-ročné učebné odbory.

Škola má aj napriek organizačným zmenám pred 10 rokmi (2004 – zlúčenie dvoch SOU) a pred 5 rokmi (2009 – pod dnešným názvom SOŠ stavebná) stabilný počet 700 žiakov a je najväčšou školou so stavebným zameraním v SR. Popri stavebných remeslách vyučujú aj stolárov – v každom ročníku po skupinke s 10 žiakmi. Rovnaký záujem zaznamenali aj v učebnom odbore tesár – po 10 žiakov v každom ročníku, tohto roku majú dokonca 12 prvákov. Spolu pripravujú 62 tesárov a stolárov. Tento trend trvá už niekoľko rokov. V regióne pokračuje výstavba diaľnice a preto študijný odbor tesár rozšírili aj o praktické predmety železobetonára: stavba debnenia a lešenia. Po vyučení môžu pracovať pri montáži viazaných konštrukcií krovov, okien, dverí, zhotovovanie a osadzovanie tesárskych konštrukcií, ručné a strojné obrábanie dreva.

Aj učebný odbor stolár má v praxi uplatnenie najmä v stavebníctve: zhotovovanie a montáž stavebno-stolárskych výrobkov – okien, dverí, konštrukcií stien (vrátane kompletných drevostavieb), montáž drevených schodíšť, dreveného zábradlia, drevených obkladov a nábytku.

Po Dni otvorených dverí pre školský rok 2015/16 je medzi deviatakmi základných škôl najvyšší záujem o 4-ročné študijné odbory, kde absolvent získa maturitné vysvedčenie a súčasne výučný list: Mechanik stavebno-inštalačných zariadení, Operátor stavebnej výroby, Mechanik hasičskej techniky. Iba maturitné vysvedčenie môžu získať v 4-ročných študijných odboroch: Bezpečnostný technik, Technické lýceum pre stavebníctvo. Výučný list získajú po absolvovaní 3-ročných učebných odborov: tesár, stolár, montér suchých stavieb, murár – obkladač, inštalatér. Po získaní výučného listu môžu pokračovať nadstavbovým 2-ročným štúdiom so zameraním na stavebníctvo a strojárstvo, aby získali aj maturitné vysvedčenie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina