archív aktualít rok 2014

LEGISLATIVA: Novela nařízení vlády o pracovních úrazech

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prace na streseDne 1.1.2015 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení mj. upravuje a zpřesňuje evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla dle klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW).

Zpřesňují se rovněž některé povinnosti zaměstnavatele stran evidence o úrazech vedené v knize úrazů. Novela má přispět ke snížení administrativní zátěže v situacích, u nichž z praxe vyplynulo, že jsou povinnosti nastaveny ve zbytečně širokém rozsahu. Jde především o redukci ohlášení pracovního úrazu, respektive zasílání záznamu o úrazu těm subjektům, u nichž se v praxi ukázalo, že je to nadbytečné, s jinými povinnostmi duplicitní a administrativně zatěžující.

Nejdůležitější změny v pravidlech hlášení úrazů:

  • Záznam v knize úrazů musí být doplněn o úrazový děj a v případě, že je vydán postiženému zaměstnanci, také podepsán.
  • Záznam o úrazu a Záznam o úrazu – hlášení změn pojišťovně již není nutné zasílat do 5. dne v následujícím měsíci, termín není pevně určen.
  • Odpadá povinnost hlásit zdravotní pojišťovně drobné úrazy.
  • V případě, že došlo ke změně klasifikace zdrojů, příčin či povahy úrazu nebo ke změně v popisu úrazového děje, je nutné kopii hlášení změn vydat i postiženému pracovníkovi, případně pozůstalým.
  • Hlášení změn je nutné i v případě, že nová pracovní neschopnost vznikne v souvislosti s již hlášeným úrazem. Může se jednat například o následné zdravotní komplikace či nutnost další léčby.
  • Do hlášení změn přibyla rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Záznam o úrazu je nově doplněn o rubriku pro bydliště.
  • Klasifikační kódy u druhu zranění a zraněné části těla budou odpovídat nové příloze č. 3, která umožňuje sledování evidence pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tím způsobem, že jednotlivé druhy poranění i části těla budou mít vlastní číselný kód.
  • Dochází ke změně kódů KZAM na kódy CZ-ISCO.

Upraven je i seznam nemocí z povolání. Ten současný, vydaný v roce 1995 a novelizovaný před třemi lety, již není aktuální.

Zdroj: Bezpečnost práce.info

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina